Partners

Het project Volendam Glasaal BV is niet in 2011 ontstaan. Het onderzoek in Leiden duurt al bijna 10 jaar. Zonder de steun van partners was dit niet mogelijk geweest. De aanleiding van het Volendam Glasaal project vindt zijn oorsprong in het InnoFiskconcept, dat enkele jaren geleden is ontwikkeld door InnovatieNetwerk, een organisatie die gefinancierd wordt door het Ministerie van LNV.

Het glasaalproject past naadloos binnen de kaders van het Nederlandse aalbeheerplan dat eind 2008 conform Europese afspraken bij de Europese commissie is ingediend.

Voor de uitvoering van het glasaalproject wordt samengewerkt met NewCatch BV, een hightech spin-off van de Universiteit Leiden. Deze onderneming is betrokken bij twee Europese onderzoeksprojecten op het gebied van palingreproductie: het EUREKA-project Innofisk ZANTER dat medio 2008 van start is gegaan, en het EU-project PRO-EEL dat in 2009 is aangevangen.

Hiermee is de internationale aansluiting van het voorliggende glasaalproject gegarandeerd.

Voor het opkweken van de palinglarven tot glasaal, in het bijzonder het voedingsdeel van het onderzoek, zal worden samengewerkt met de laboratoria van het Oceanium in Blijdorp en Burgers Zoo. Hier is veel kennis en praktijkervaring voorhanden met betrekking tot het opkweken van bevruchte eieren en larven tot volwassen vis.

De Provincie Noord Holland, waar veel visgerelateerde industrie zit, doet mee met een aantal projecten op gebied van het kweken van vis. De keuze is daarbij heel bewust voor hoogwaardige vissoorten die van oudsher horen bij de Provincie Noord Holland. Vooral de paling wordt met uitsterven bedreigd. De Provincie financiert in Volendam Glasaal de AIO (assistent in opleiding, i.e. PhD student) voor het toegepaste/praktijk onderzoek.

Het doel is om binnen 3 tot 5 jaar tot commerciƫle exploitatie van de reproductie van paling in gevangenschap en de kweek van glasaal. Hiermee wil de onderneming het voortbestaan van de paling als voedingsbron voor de toekomst zekerstellen en de palingsector in Nederland (visserij, teelt, verwerking) voor de ondergang behoeden.