aankondiging AVA van 19-11-2013

oktober 23rd, 2013 Posted by Nieuws No Comment yet

 

Aankondiging AVA van dinsdag 19 november 2013.

 

Locatie: Glasaal Volendam, Morseweg 7 te Volendam.

 

Aanvang 19.30 uur – inloop vanaf 19.00 uur.

 

 

agenda AVA 19-11-2013:

 

1. Opening en vaststellen agenda.

 

2. Ingekomen post en mededelingen

 

• Actiepunten

 

3. Notulen vergadering 26-09-2012

 

4. Aanpassing statuten i.v.m. aanstelling RvC

 

5. Jaarrekening 2012

 

• Stand van zaken 2013

 

• Begroting 2014

 

• samenstellingsverklaring jaarrekening 2012

 

6. Decharge van het bestuur

 

7. Voortgang Leiden

 

8. Operationele gang van zaken Volendam door Bastien Debeuf.

 

9. Rondvraag

 

10. Sluiting

 

 

Gaarne ontvangen wij een signaal van deelname van u aan de vergadering

dit i.v.m. de organisatie. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat u niet aanwezig

zal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The comments are closed.

Top