Andries Zwaga verlaat Glasaal Volendam.

juni 2nd, 2013 Posted by Blog No Comment yet

 


Andries Zwaga heeft een nieuwe job aangenomen als manager van een tilapiakwekerij in Zambia.
Op 1 juli zal het contract met Glasaal Volendam worden beëindigd.
Wij betreuren zeer dat Andries niet een paar jaar langer aan Glasaal verbonden had kunnen blijven, maar dit betreft ‘an offer he couldn’t refuse’!

Andries was in de afgelopen 2 jaar het bepalende gezicht van Glasaal Volendam. Dit heeft hij met passie en doorzettingsvermogen ingevuld. Als manager van een zeer innovatieve onderneming heeft hij de uitdaging waargemaakt om ervaringen van een laboratorium om te zetten in resultaten in een massa-productieproces. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat 70 procent van de vrouwtjes op grote schaal eitjes produceren. Dit is mondiaal de ‘best-in-class-performance’ op dit vlak. Helaas heeft hij de uitdaging  om massaal larven te produceren  (nog) niet kunnen waarmaken.
Zijn rol heeft hij echter met verve en met veel resultaten ingevuld en wij zijn daar dan ook heel tevreden over.
Wij wensen Andries veel succes in zijn nieuwe loopbaan en wij zullen op afstand nog contact met hem onderhouden wanneer dit nodig is.

Met betrekking tot de opvolging verkeren wij in de gelukkige omstandigheid dat wij vanaf maart j.l. Bastien Debeuf hebben gecontracteerd. U heeft allen reeds kennis met hem kunnen maken in het interview dat ook op onze site is geplaatst.
Met Bastien hebben wij continuïteit in huis en zijn wij in staat om zonder enige terugslag in onze focus en operatiën door te gaan. Ook zullen wij de komende maanden nog een tweede man/vrouw willen aannemen (tenminste een parttimer) voor de operationele continuïteit. Wij zijn immers een 24/7 bedrijf, dat niet door 1 fte kan worden gerund.

Wij blijven u op de hoogte houden over de operationele resultaten, ook de komende maanden en wij wensen u allen een prettige vakantie toe.

Het bestuur van Glasaal Volendam BV

The comments are closed.

Top