Posts in login

Nieuws uit de kweekfaciliteit

juli 9th, 2015 Posted by ingelogd, login No Comment yet

larve 9 juli 2015Hier weer wat operationeel nieuws uit de kwekerij. We hebben afgelopen vrijdag weer larven gehad, deze zijn nog steeds in leven! Dit betekent dat we al voor de 4e keer larven uit de huidige ‘batch’ palingen hebben, de 7e keer in totaal. We krijgen het proces dus steeds beter onder de knie! Inmiddels zijn we hard bezig met het ontwerpen van tanks om deze larven goed op te kunnen kweken voor toekomstige voedingsproeven.
Als er nog vragen zijn hierover, of over andere zaken zoals de crowdfunding, zijn we natuurlijk altijd bereikbaar!

Kijk hier voor de actuele stand van de Crowdfunding campagne: https://crowdaboutnow.nl/Glasaal-Volendam

 

 

 

 

 

 

Opnieuw larven bij Glasaal Volendam

mei 5th, 2015 Posted by login No Comment yet

090D 31 52hpf (1)

Nadat we in maart een record gevestigd hebben met onze larven (23 dagen in leven), zijn er opnieuw larven geboren in Volendam. We zijn erg blij met deze gebeurtenis omdat het echt een teken is dat we op de goede weg zijn.

De larven zijn geproduceerd door een vrouwtje, genaamd 090D, van 750 gram. Uiteraard gaan we ons best doen deze larven zo lang mogelijk in leven te houden. De eerste dagen leven de larven nog op voedingsstoffen uit de dooierzak. Na 10 dagen is de mond ontwikkeld en zal het mogelijk zijn om ze voer aan te bieden. Als de aantallen dan nog groot genoeg zijn zullen we dit zeker doen, echter op dit moment zijn we al zeer blij met de vooruitgang in het produceren van de larven zelf. Zodra er verdere vorderingen zijn houden we u uiteraard op de hoogte!

 

vg_logo_icon

 

 

 

 

 

 

 

 

interview met Bastien Debeuf, Assistent van Andries Zwaga

mei 22nd, 2013 Posted by login No Comment yet

Op 1 maart jl. is bij Glasaal Volendam een nieuwe kanjer begonnen en zijn naam is Bastien  Debeuf. Bij deze laten wij hem met u kennismaken.

 

 

  1. 1.      Wie is Bastien Debeuf?

 

Bastien: Ik ben Bastien Debeuf, geboren in Riom bij Clermont-Ferrand op 14-08-1988.

 

2006-2009 Lycée Blaise Pascal (France)

Classe Préparatoire, cursus die voorbereidt om examens te doen op “grandes ecoles” in Biologie, Wiskunde, Lichamelijke oefening, Geologie en Scheikunde.

 

2009-2012 MSC (agricultural engineer) op Agrocampus-Ouest, Frankrijk

 

2010-2011 5 maanden stage bij Centre for Marine Ecosystems Research, Edith Cowan University, Perth, Australië.

 

2011 Gilthead zeebrasem kwekerij

 

2012 6 maanden stage bij Imares/Wageningen Universiteit

 

Spreekt vloeiend Engels en Frans, goed Spaans en leert Japans.

 

Kwaliteiten                       expertises

 

Resultaat gedreven         aquacultuur technieken

Teamspirit                          sustainable aquacultuur

Inventiviteit                      seafood marketing

Georganiseerd                  seafood quality

 

  1. 2.      Wat zijn je hobby’s.

 

Bastien:  lezen, rugby, basketbal, judo, tennis, duiken en onderwaterfotografie

 

 

  1. 3.      Wat spreekt jou aan in je nieuwe baan.

 

Bastien:  Dit is natuurlijk een enorme kans voor mij om mij hier te bewijzen in een jong bedrijf waar goede kansen liggen om te slagen. De grote verantwoordelijkheid die dit met zich mee brengt is goed voor mijn ontwikkeling.

 

  1. 4.      Wat vindt jij de grootste uitdaging in deze baan.

 

Bastien:  Een doorbraak te bewerkstelligen in aquacultuur in een snel veranderende wereld en de concurrentie één stap voor te zijn.

 

 

  1. 5.      Wat kan jij daaraan bijdragen.

 

Bastien:  Nieuwe ideeën, energie en elan. En niet te vergeten mijn wetenschappelijke achtergrond.

 

 

  1. 6.      Wat kunnen jij en Andries van elkaar leren.

 

Bastien:  Ik kan natuurlijk heel veel leren van Andries die al 20 jaar in het vak zit.

Ik kan grote bijdrage leveren aan nieuwe technieken en processen.

 

 

  1. 7.      Welke verwachtingen heb jij voor het verkrijgen van larven op grote schaal.

 

Bastien: Glasaal Volendam heeft natuurlijk al grote stappen gemaakt met het regelmatig verkrijgen van eitjes en een paar keer larven van de Europese paling. Het proces is zeer gecompliceerd maar toch denk ik dat we voor een doorbraak kunnen zorgen in een tijdsbestek van 3 tot 5 jaar.

 

 

  1. 8.      Zie jij al kansen die tot versnelling en verbetering kunnen leiden.

 

Bastien: We gaan de komende tijd testen met de pH-waarde van het water en experimenteren met de temperatuur van het water. Ook gaan we nieuwe schema’s opstellen voor de hormooninjecties. We hopen hiermee grote vooruitgang te boeken.

 

 

  1. 9.      Kan jij toelichten waarom jij ook af en toe bij Mooyer Volendam BV zal gaan werken.

Bastien: Het assisteren van Andries is geen fulltime baan en door het inschakelen van Mooijer

Is mijn baan veilig gesteld.

 

 

  1. 10.   Bedankt en succes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen in ontwikkeling glasaal

maart 26th, 2013 Posted by login No Comment yet

Het blijft een proces waarin geen stations kunnen worden overgeslagen,

waarin de wetenschap sterk afhankelijk blijft van de natuur. ‘’Maar we mogen

spreken van een nieuwe mijlpaal’’, zegt aquamanager Andries Zwaga van Glasaal

Volendam. ‘’Nog niet eerder hadden we larven uit de Europese paling’’, deelt hij de

nieuwe doorbraak. ‘’Alleen leefde de langste 6 dagen, dus we hebben nog niet aan het

voedertraject kunnen beginnen’’.

Eerder werden alleen larven verkregen uit de Nieuw-Zeelandse paling. Op den duur

moet het gaan leiden tot palingreproduktie op een duurzame en natuurlijke wijze.

 

We zijn een stapje verder, op meerdere vlakken. Waar we voorheen blij mee waren,

is inmiddels normaal. Maar na één keer kun je niet meteen stellen dat het ons continue

lukt, dat we meer bevruchte eitjes en automatisch larven krijgen.

Het gaat met ups en downs, maar waar we voorheen heel veel mogelijkheden hadden in

de hoop dat we tot het gewenste resultaat zouden komen, zijn er inmiddels steeds meer

opties afgevinkt en kunnen we ons concentreren op die paar mogelijkheden.

 

In de tussentijd heeft Zwaga de methodieken hier en daar bijgesteld en de technieken aangepast,

om zo alle factoren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

We zijn inmiddels verder dan het punt waar de wetenschappers in Leiden zijn geëindigd, puur

door het observeren en proberen.

Ze zijn momenteel aan de slag met het onderbouwen van de resultaten die wij op praktische

wijze hebben verkregen. We hebben door de aanpassingen qua tijd een maand gewonnen als het

gaat om de afrijping van het vrouwelijke geslacht. Bovendien zijn hier twee keer meer vrouwtjes

die afrijpen dan daar. Daardoor kun je nog vaker testen om tot de beste procedure en meeste kans van slagen te komen.

 

Een andere switch die men besloot te maken, was om voortaan louter gebruik te maken van kweekpaling en niet meer paling die in het wild gevangen is, omdat het percentage vrouwen dat tot afrijping komt, veel hoger blijkt te liggen. De wilde paling is toch vaak beschadigd vanwege het feit dat het is gevangen en voor langere tijd in een klein bassin rondzwemt in plaats van in de vrije natuur.

Ze komen uit een andere omgeving, waarin ze tevens niet gewend zijn aan het reproduceren in een

gesloten systeem. Wanneer we de techniek volledig beheersen, kunnen we over gaan tot in het wild gevangen paling. Misschien dat we dan met die paling op bepaalde punten zelfs een beter resultaat behalen.

‘’Er zijn zoveel stadia bij het ontwikkelen van eitjes, ieder vrouwtje is verschillend’’, elk individu heeft een apart verhaal waardoor je niet één en dezelfde behandeling kunt toepassen’’.

‘’Het is zeker geen standaardprocedure. Het blijven dieren, het is een kwestie van telkens aanvoelen, alles noteren, opslaan en weer ervaring opdoen’’.

Jammer dat we nog niet aan het voedertraject konden beginnen. Bij zes dagen is het bekje nog niet geopend. En het zijn kleine hoeveelheden larven, die bovendien heel kwetsbaar zijn. We moeten leren welke wijze van reproductie wel en niet kan worden toegepast.

 

 

 

 

VIP Subsidie toegekend:

maart 1st, 2013 Posted by login No Comment yet

Vandaag zijn wij geïnformeerd door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  dat ons een VIP subsidie is verleend voor een bedrag van € 80000.

Wij zijn hier uiteraard zeer tevreden over aangezien slechts 5 van de 29 aanvragen voor subsidie gehonoreerd zijn. Dit betekent dat we over extra middelen kunnen beschikken binnenkort voor optimalisatie van de palingproductie.

1e keer een paar larven van Europese paling

februari 14th, 2013 Posted by login No Comment yet

 

Nadat we er in december geslaagd zijn eitjes te verkrijgen van de Europese paling, zijn er afgelopen zondag 10 februari 2013 een tiental larven uit de eitjes gekomen van de Europese paling.

Ze zijn bijzonder kwetsbaar en door manipulatie zijn er al een stel overleden.

De informatie die hiermee verworven is, is belangrijk en heeft weer inzicht gegeven in de benodigde omstandigheden om tot larven te komen en deze in leven te houden.

Het is natuurlijk een stap(je) voorwaarts en geeft aan dat we op de goede weg zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2013

februari 7th, 2013 Posted by login No Comment yet

 

 

Volendam, februari 2013

 

Nieuwsbrief Glasaal Volendam

 1. Wetenschappers:
Op 31 oktober 2010 heeft het laatste overleg plaats gevonden tussen het bestuur van Newcatch en die van Glasaal. Centraal in dit overleg stond de verdere uitwerking van de kapitaalsdeelname van Newcatch in Glasaal Volendam, de samenwerking tussen beide partijen op de werkvloer en de actualisatie van de licentie overeenkomst. Beide partijen vinden dat de kwaliteit van de samenwerking voor verbetering vatbaar is, om uiteindelijk op korte termijn een voorwaartse beweging te kunnen maken in de lopende activiteiten. Bij het bestuur is er de ambitie om ook de samenwerking met Denemarken en Japan te intensiveren, waarbij continuïteit en volume van de geboorte van larfjes en de verdere voeding hiervan centraal staat. In de maand februari staat een vervolg overleg gepland met Newcatch om hier verdere afspraken over te maken. De afronding van de kapitaalsdeelname van Newcatch staat onder begeleiding van door beide partijen ingeschakelde deskundigen, zoals accountants, fiscalist en notaris.

 2.    Raad van Commissarissen:

In 2010 hebben de aandeelhouders het besluit genomen zich te laten vertegenwoordigen door een Raad van Commissarissen. Het bestuur van Glasaal Volendam is toen door de aandeelhouders op pad gestuurd om geschikte kandidaten hiervoor te benoemen en te benaderen. Tijdens de AvA van 6 juni 2012 heeft het bestuur de heren Willem van Beek en Keje Molenaar voorgesteld, die zich bereid hebben verklaard deze functie op zich te nemen. Deze kandidaatstelling heeft in de laatst genoemde vergadering geleid tot een unaniem akkoord van de aandeelhouders, om beide heren toe te laten treden als commissaris van ons bedrijf. In deze vergadering is bovendien gesteld dat het bestuur nog op zoek is naar een derde commissaris, waar het bestuur de heren Van Beek en Molenaar nauw bij wil betrekken. Voor het eerste kwartaal 2013 heeft het bestuur zich tot doel gesteld om het installeren van de commissarissen verder te formaliseren, de besluitvormingskaders aan te scherpen en de statuten hierop aan te passen. Om de belangen van de aandeelhouders op de juiste wijze te kunnen behartigen, worden door het bestuur de doelstellingen voor 2013 en 2014 verder uitgewerkt.

 3.   Voortgang opkweek eitjes en larven 2012:
In 2012 is er aan de Morseweg vooruitgang geboekt op het gebied van de voortplanting.
De meest markerende evenementen waren:
– het verkrijgen van de eerste eitjes vanaf maart
– de eerste larven van de Australische paling in juli
– de eerste bevruchte eitjes van de Europese paling in december; helaas zijn deze eitjes niet uitgekomen, na ongeveer 30 uur is de ontwikkeling gestopt.
Dit betreft de feitelijke resultaten over 2012. Dit komt niet overeen met de verwachting die wij bij aanvang van dat jaar hadden.
Toen was ons perspectief dat wij al snel tot een succesvolle larvenproduktie zouden komen en dat wij ons zouden focussen op voeding. In die zin is 2012 qua resultaten voor ons wel een beetje een teleurstelling, want dit is nog niet waargemaakt. Voor 2013 is dit dus onze hoogste prioriteit.

Welke resultaten zijn er nog meer geboekt:
– het voorkomen van sterfte bij dieren. In de 2e helft van 2012 is er geen sterfte geweest onder de palingen gedurende het maturatieproces. Alleen een paling die uit zijn bak ontsnapt wordt een enkele keer gevonden maar dat zijn incidenten. Deze betere overleving zorgt er natuurlijk ook voor dat potentieel gezien er meer dieren tot afrijpen en eventuele productie van larven zullen komen
– het percentage vrouwtjes dat afrijpt is (zeer) hoog. We zijn van een eerste batch met 17 % van de vrouwtjes die afrijpt, via een tweede batch met 57 % vrouwtjes die afrijpt nu gekomen tot een percentage tot ruim boven de 80 % afrijping in de volgende batches. Dit is een resultaat om trots op te zijn en dit overstijgt de resultaten die de wetenschappers in Leiden hebben gerealiseerd.
– hoge productie van sperma van mannetjes met goede kwaliteit. Een aantal aanpassing hebben plaatsgevonden met als resultaat een grote productie sperma per mannetje met daarbinnen een hoger percentage van actieve zaadcellen wat de kans op bevruchting weer groter maakt.

Al deze tussenresultaten hebben er dus voor gezorgd dat in december de eerste bevruchte eitjes van de Europese paling zijn verkregen.
De volgende stappen zullen dus gericht zijn op het verkrijgen van larven, deze te laten opgroeien tot een grootte waarbij we kunnen beginnen met het voeren.

4.    Voortgang nieuwe investeerders:
In het laatste kwartaal van 2012 zijn wij heel actief geweest om kleine en grotere bedrijven uit te nodigen om deel te nemen in Glasaal Volendam. Hiertoe hebben
wij 3 meetings gehouden, waar helaas heel weinig belangstellenden op hebben gereageerd. De opbrengst in Q4 was ca. € 40.000.-, waardoor we nog steeds
met een ’tekort’ zitten van ca. € 400.000.-
Hiervoor maken wij in Q1 van 2013 een nieuw aanvalsplan om een aantal interessante doelgroepen aan te schrijven. Tegelijkertijd zullen wij advies vragen
aan een paar succesvolle ‘grote’ ondernemers over verder te nemen stappen.
Tot slot kunnen wij nog melden dat wij met een aantal subsidieverstrekkers contact hebben voor interessante bijdragen. Subsidies echter zien wij als een ‘kadootje’ dat ons nog langer de tijd geeft dan genoemd in ons businessplan.

 5. Financiën:

 

Eind 2012 zijn de laatste initiatieven genomen om de markt op te gaan om investeerders aan te trekken. Er is een grote groep buiten Volendam aangesproken en een groep Vips. Het resultaat hieruit is erg teleurstellend vergeleken met eerste informatiebijeenkomsten. Daarom zijn er nog aparte bijeenkomsten en rondleidingen geweest met de IBEV (bedrijven Edam/Volendam), Rotary Waterland en de partij Pro-Ondernemer. Hieruit zijn een aantal geïnteresseerden gekomen die ook willen investeren. De oorspronkelijke begroting ging tot eind september 2014. We hebben de ambitie om dit op te trekken tot eind 2014. Met de informatie die er nu is, hebben we nog €300.000 a €400.000 nodig om tot eind 2014 te kunnen draaien. Dit is ook mede afhankelijk van o.a. de kosten van het voer en de implantaten.

Er zijn nog enkele gesprekken gaande met grotere partijen waardoor wij hopen toch de begroting sluitend te kunnen maken.

 

6.   Communicatie:

 

 

Tijdens de laatste aandeelhoudersvergaderingen zijn er opmerkingen gemaakt over de communicatie. Wij gaan vanaf nu het nieuws dat er is elke maand publiceren naar jullie toe. Ook is er een afgeschermd gedeelte op de website bijgekomen waar jullie het inlog van hebben gekregen. Hier komt vooral operationele informatie – mits er nieuws is – op te staan. Andere zaken die van belang zijn voor het project worden natuurlijk ook gedeeld.

7.    Ambitie en aanpak 2013:

 

2013 moet het jaar van Glasaal Volendam worden. Het afgelopen jaar zijn we in productie gegaan en hebben we de eerste stappen gezet om te komen bij ons grote doel. Samenvattend hebben we één keer enkele duizenden glasaal larven van de Australische paling gehad die maximaal 5 dagen hebben geleefd. Eind december kwamen daar bevruchte eitjes bij van de Europese paling, iets wat tot nu toe niet was gelukt, ook niet in Leiden. Het bestuur en Andries verwachten dat we het komende jaar steeds regelmatiger (lees om de 3 weken) bevruchte eitjes en larven gaan krijgen. We hopen ook zo snel mogelijk met de voedseltesten te kunnen beginnen.

 

Top