Glasaal in themanummer Kien van Ministerie van EL&I over systeeminnovaties

november 19th, 2011 Posted by Nieuws No Comment yet

In Kien, de nieuwsbrief van de Directie Kennis en Innovatie van het Ministerie van EL&I, in november aandacht voor Glasaal Volendam BV. In elk nummer staat een thema centraal. Voor dit nummer was dat ‘systeeminnovaties’. Hieronder het verslag.

Overbevissing en vervuiling hebben ertoe geleid dat de toestroom van de Europese paling drastisch is afgenomen. Om ervoor te zorgen dat paling een onderdeel blijft van het Nederlandse erfgoed, slaan ondernemers en kennisinstellingen de handen ineen om de reproductiecyclus van paling te realiseren onder kunstmatige omstandigheden.
Het kweken van paling is makkelijker gezegd dan gedaan. Want de natuurlijke cyclus van de paling beslaat tussen de tien en vijfentwintig jaar en overbrugt zesduizend kilometer. Andries Zwaga, projectleider bij Volendam Glasaal BV, legt uit: ‘Oorspronkelijk zien de larven van een paling het leven in de Sargassozee, bij de Bermuda-eilanden. Eenmaal verlost van de dooierzak trekt de glasaal, geholpen door de golfstroom, naar Europa om vervolgens tussen de vijf en vijftien jaar in het zoete water te verblijven. Pas als een volwassen paling het zogeheten schieraalstadium bereikt, begint hij zijn reis terug naar zijn oorspronkelijke habitat. Door overbevissing en vervuiling overleven veel schieralen die paringtrek echter niet.’

Paringsdrift aanwakkeren

Zwaga: ‘Met alleen een visverbod op de geslachtsrijpe paling redden we het dier helaas niet van uitsterven. Wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Leiden en vertegenwoordigd in het bedrijf New Catch BV, doen daarom onderzoek naar de kunstmatige reproductie van paling. Professor Guido van den Thillart: ‘In het laboratorium bootsten we de reis naar de Sargassozee na en gebruikten we aanvankelijk synthetische hormooninjecties om de rijping van de eitjes te bevorderen. Baanbrekend onderzoek toonde aan dat ook de stamcellen van zebravisjes de paringsdrift aanwakkert.’

Exclusieve rechten

Dankzij deze technieken zet de onderzoeksgroep een flinke stap richting het behoud van de paling. Het bedrijf Glasaal Volendam BV gaat dit laboratoriumsucces proberen uit te bouwen tot een volwaardige glasaalkwekerij. De licenties en exclusieve rechten die New Catch BV heeft verworven van de Universiteit van Leiden zijn via een sublicentie overgegaan naar deze ondernemers. In de praktijk betekent dit dat de Europese paling straks alleen door Volendam Glasaal BV op commerciële basis mag worden gereproduceerd.

Geschikt voedsel

De opgave is nu om de larven te voeren en op grote schaal uit te laten groeien tot glasaaltjes. Zwaga: ‘Het punt is dat we niet precies weten wat de jonge dieren eten. Het uitkomen van palingeitjes is in de natuur nog nooit door mensen waargenomen.’ Thillart: ‘Al zijn er wel goede aanwijzingen dat ze zoöplankton eten. Pas als we de juiste samenstelling van het voedsel voor de larven hebben gevonden, is commerciële kweek van paling mogelijk.’

Financiële bijval

El&I is van begin af aan nauw betrokken bij de kweek van paling. Zwaga: ‘Innovatienetwerk Innofisk, een onderdeel van het ministerie, ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek en het tot stand komen van Volendam Glasaal BV. Daarnaast hebben gelden van technologiestichting STW en NWO, het ministerie en het Europees visserijfonds onze technologieën in een stroomversnelling gebracht. Ook de Provincie Noord-Holland, die de visindustrie al van oudsher een warm hart toedraagt, is financierder.

The comments are closed.

Top