Glasaal komt steeds verder

maart 5th, 2014 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet
Glasaal komt steeds verder

05 maart 2014 |  bron: Kokswereld

Het gaat goed met de intrek van glasaal in Zuid-Frankrijk. Een voorbode van goede glasaalintrek noordwaarts, in heel Europa. De intrekhoeveelheid van glasaal – ofwel jonge paling – is belangrijk voor het herstel van de Europese palingstand. De gemeten hoeveelheden zijn de hoogste in 10 jaar.

glasaal

In de warmere Europese gebieden komt de glasaal als eerste aan. Ook noordelijker in Europa wordt een stijging van de glasaalintrek verwacht. Bij Grau de la Foucade in Frankrijk is een vistrap gemaakt waardoor de glasaaltjes vanuit zee zelfstandig het zoete water van het binnenland kunnen bereiken. Bovendien geeft deze vistrap de mogelijkheid om de intrek van jongen paling te volgen. Inmiddels worden vistrappen behalve in Frankrijk al toegepast in onder andere het Verenigd Koninkrijk en worden daarmee goede resultaten geboekt. Stichting DUPAN pleit dan ook voor dergelijke vispassages in Nederland.

vistrap

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN: “onze kusten zijn vrijwel volledig afgesloten van het binnenwater, waar de glasaaltjes willen opgroeien. Ze kunnen er eenvoudigweg niet in. Dergelijke vispassages zoals in Frankrijk, kunnen helpen het probleem voor de paling op te lossen en de palingstand te verbeteren”.

Wetenschap

Gezien de recordvangsten dit jaar en vorig jaar, dringt de vraag zich op of de wetenschap wel goed meet. In de officiële wetenschappelijke rapportages is er nauwelijks sprake van herstel van de palingstand. Hoe kan het dan dat de vissers zulke grote hoeveelheden glasaal vangen? William Swinkels: “Al decennia zijn de meetmethodes en meetlocaties onveranderd gebleven. Misschien wordt er dus verkeerd gemeten, niet op de juiste manier of niet op de juiste plaatsen. Wij zien een duidelijke verbetering in de vangsthoeveelheden (catch per unit effort). Hieruit kun je afleiden dat er meer glasaal is. Het zou in elk geval interessant zijn te onderzoeken waar deze grote hoeveelheden glasaal vandaan komen en hoe we die beter kunnen inzetten voor de natuur.”

The comments are closed.

Top