Nieuw subsidieproject van start!

juli 1st, 2020 Posted by Nieuws No Comment yet

Glasaal Volendam is in de zomer van 2020 gestart met een nieuw subsidietraject, wat valt onder de regeling ‘Innovatieprojecten Aquacultuur’. Dit project is het logisch vervolg op ons vorige project, waarmee we ons ontwikkeld hebben tot broedhuis voor paling. Tijdens dit nieuwe project, waar een groot deel van de werkzaamheden van Glasaal Volendam uit zal bestaan, zullen we op zoek gaan naar een dieet waarop de larven kunnen uitgroeien tot glasaal. De subsidie is beschikbaar gesteld door de RVO en de Europese Unie: Ministerie voor Maritieme Zaken en Visserij.

Glasaal Volendam wordt gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Glasaal Volendam heeft de ervaring en techniek al in handen, waarmee op grote schaal gezonde glasaal larven geproduceerd kunnen worden. Deze dieren bevinden zich in het levensstadium waarin voedselopname, voedselvertering en groei mogelijk kan plaatsvinden. Middels uitvoerig onderzoek in ons pand aan de Morseweg is Glasaal Volendam zover gekomen dat de dieren gecontroleerd volwassen worden, eitjes bevrucht kunnen worden, uitkomen, en ook de overleving van de larven in de eerste levensfase gaat steeds beter. Dit succes heeft geresulteerd in een capaciteitsprobleem: we kunnen de larven niet allemaal huisvesten. Opschaling is nodig.

Binnen het nieuwe subsidieproject wil Glasaal Volendam zich ontwikkelen van broedhuis naar glasaal kwekerij (i.e. glasaal nursery), om daarmee de palingkwekers van glasaal te kunnen voorzien. Het laatste knelpunt in het productieproces wordt gevormd door het onvermogen van de larven om groei te vertonen en langer dan een maand in leven te blijven. Er bestaat namelijk geen geschikt voer voor de baby-paling. Dit voeder beoogt Glasaal Volendam binnen dit Innovatieproject te ontwikkelen. Glasaal Volendam is voornemens de kweekfaciliteiten (larvenkamer en bassins voor ouderdieren) op korte termijn uit te breiden, zodat een groter aantal proefdieren kan worden gehuisvest, waardoor voerderexperimenten geïntensiveerd kunnen worden. Kortom: Glasaal Volendam is klaar om de laatste stap van het ontwikkeltraject te zetten.

Als Glasaal Volendam medio 2023 in staat zal blijken om in aquacultuur de levenscyclus van de Europese paling te sluiten, zal het een wereldwijde primeur hebben. Naast internationaal aanzien, zal het bereiken van deze mijlpaal de palingkweeksector van Nederland, Europa en de wereld weer vlot trekken, omdat de kweek van paling niet meer beperkt wordt door vangstquota op wilde glasaal. Daarnaast kan gekweekte glasaal worden uitgezet om de palingstand in West-Europa te verbeteren.

The comments are closed.

Top