Persbericht rvc

oktober 18th, 2012 Posted by Nieuws No Comment yet

 

Volendam, woensdag 17 oktober 2012

 

Keje Molenaar en Burgemeester Willem van Beek benoemd tot RvC bij Glasaal Volendam

Tijdens een aandeelhoudersvergadering van Glasaal Volendam BV op 26 september zijn Burgemeester van Edam-Volendam Willem van Beek en advocaat Keje Molenaar unaniem benoemd tot Raad van Commissarissen. Hiermee denkt Glasaal Volendam haar organisatie verder te verstevigen en haar ambities waar te maken om als eerste ter wereld glasaal te produceren.

‘Vorig jaar hebben we bij de aandeelhouders al gepleit voor een Raad van Commissarissen,’ aldus Cees Zwarthoed, bestuursvoorzitter bij Glasaal Volendam BV. ‘Gezien het grote aantal aandeelhouders en de complexe en innovatieve materie willen we als bestuur en als bedrijf transparant en professioneel overkomen. Het feit dat deze heren zich hebben gecommitteerd als commissaris geeft ons structuur, vertrouwen en ook advies daar waar nodig.’

Keje Molenaar

De advocaat en oud-profvoetballer behoeft eigenlijk geen introductie, zeker niet na de recente ontwikkelingen bij Ajax waar Molenaar in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan in de reorganisatie. ‘Met zijn ervaring van besturen, organisaties en zijn achtergrond als advocaat zijn we bijzonder blij. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat hij als Volendammer echt binding heeft met het doel van ons project,’ aldus bestuursvoorzitter Cees Zwarthoed.

Ajax RvC nee, Glasaal RvC ja

Keje over Glasaal Volendam en zijn rol: ‘Allereerst heb ik dit gedaan omdat ik paling gewoon bijzonder lekker vind. Als klein jongetje zag ik paling in overvloed. Het zou voor iedereen en voor Volendam in het bijzonder toch ongelofelijk zijn als paling helemaal niet meer te verkrijgen is. Ik heb me uitgebreid in dit project verdiept en ook de kweekfaciliteit bezocht. Het viel me op hoe professioneel het bedrijf is ingericht, de processen verlopen en vooral ook hoe uniek dit is. Ik ben dan ook blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen.’

Willem van Beek

Willem van Beek is al sinds 2003 de burgemeester van de Gemeente Edam/Volendam. Gecombineerd met zijn financieel-economische achtergrond en zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring, zowel in het bedrijfsleven als in de overheid, maakten hem ook een ideale kandidaat voor de RvC. ‘We hebben de burgemeester een aantal maanden geleden al op persoonlijke benaderd. Hij kende ons project al en stond daar erg positief tegenover, maar hij wilde ook graag de medecommissarissen leren kennen. Toen Keje Molenaar positief reageerde was het voor de Burgemeester ook definitief. Zijn waarde voor Glasaal Volendam BV bleek direct al bij de aandeelhoudersvergadering waar Van Beek meerdere positieve bijdragen had,’ aldus Zwarthoed.

Trots op project

Burgemeester Van Beek over zijn rol: ‘Als Burgemeester van deze gemeente wil ik absoluut geen tegenstrijdige belangen. Ik heb daarom ook even moeten nadenken over deze rol. De RvC bemoeit zich echter niet met de operationele zaken, maar is puur toezichthoudend en adviserend. We zullen uiterst kritisch richting het bestuur zijn en de stem van de aandeelhouders vertegenwoordigen.’

Bestuursvoorzitter Cees Zwarthoed besluit met een dankwoord en wenst hen veel succes met de uitoefening van hun nieuwe taak. Het laatste nieuws, foto’s en achtergrondinformatie over dit project is te vinden opwww.volendamglasaal.com.

 

Noot aan de redactie:

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Glasaal Volendam BV – www.volendamglasaal.com

Dirk Tuip, 06-34656537, info@volendamglasaal.com

 

Glasaal Volendam B.V. is een high tech onderneming die als eerste ter wereld glasaal gaat produceren en leveren uit een opkweekproces van larfjes. In onze kweekfaciliteit werken wij met een duurzame omgeving voor de paling(larven). Wij zijn hierin professioneel en betrouwbaar. Onze droom is om marktleider te worden in Europa en onze glasaal ook mondiaal af te zetten, maar ook terug te zetten in het IJsselmeer. Glasaal Volendam B.V. is een samenwerking tussen particuliere investeerders, ondernemers en wetenschappers van de Universiteit Leiden. Ook partners zoals het Ministerie van El&I, Provincie Noord-Holland, Innovatienetwerk Nederland en het Europees Visserijfonds ondersteunen deze samenwerking via o.a. verstrekking van subsidies en advisering.

 

The comments are closed.

Top