Update ontwikkelingen glasaal (Andries Zwaga)

juni 7th, 2013 Posted by Blog No Comment yet

 

 

Het afrijpingspercentage ligt nu constant boven de 90%.

Bij 80% van de vrouwtjes die afrijpen lukt het ons om bevruchte eitjes te  krijgen. Nog maar zes maanden geleden lukte dat slechts zeer sporadisch. Het bevruchtingspercentage was in het begin vaak tot slechts 1-2 %, bij de laatste paar keer hebben we betere resultaten  met een uitschieter naar 75% van de eitjes bevrucht.

Door veranderingen in het protocol hebben we gezien dat de eitjes bij het afrijpen in een homogener ontwikkelingsstadium zijn. Eerst vaak veel verschillende stadia en de meest voorkomende zelden boven de 50%, de laatste paar vrouwtjes die volgens een veranderd protocol matureerden lieten veel homogenere resultaten zien met tot soms 90% van de eitjes in hetzelfde stadium.

Ondanks de verbeterde resultaten op het gebied van de maturatie en de kwaliteit van de eitjes lukt het nog niet om larven te verkrijgen. Wel komen we hoe langer hoe verder in het ontwikkelingsproces van de eitjes. Slechts 4-6 maanden geleden kwamen we slechts tot een ontwikkeling van enkele uren waarna de ontwikkeling stopte, momenteel ontwikkelen eitjes zich tot ongeveer 30-36 uur. Dit ontwikkelingsstadium is slechts enkele stappen verwijderd van het larvale stadium.

Met verschillende testen die momenteel lopen denken we binnenkort weer larven te krijgen, waarna ook deze stap, als alle vorige stappen, geconsolideerd moet worden zodat we ook daar een stabiel resultaat behalen.

 

Kortom we gaan vooruit.

 

Andries Zwaga

 

 

The comments are closed.

Top