Volendamse ondernemers en wetenschappers uit Leiden bundelen krachten voor doorbraak glasaal productie (publicatie NIVO)

juni 8th, 2011 Posted by Nieuws, Pers No Comment yet

Dit stuk over Volendam Glasaal B.V. werd op woensdag 8 juni 2011 gepubliceerd in de plaatselijke krant in Edam/Volendam, de NIVO: Volenadam en paling zijn vanaf de overlevering onlosmakelijk met elkaar verbonden,maar zoals de geuzennaam ‘wijdbroeken’ langzaam uit het voetbaljargon wegviel met het verdwijnen van de Volendamse klederdracht, zo gaat de term‘palingdorp’ steeds minder over de tong met het uitsterven van de vissoort. Een kentering is echter op handen. In maart van dit jaar hebben Leidse wetenschappers en Volendamse ondernemers de handen ineengeslagen.

De komst van een inmiddels betrokken pand in Volendam bezegeld die samenwerking,die, als zich nog enkele investeerders melden, tot de doorbraak van palingreproductie op een duurzame en natuurlijke wijze moet leiden. Een mondiale noviteit, want menacht de slagingskans aanzienlijk.

bestuur volendam glasaal

Bestuur Glasaal Volendam B.V. – Hein Koning – Dick Tuijp – Cees Zwarthoed – Hein Schilder

,,De Leidse wetenschap- pers konden drie jaar geleden nog geen garantie geven,maar menen nu dat het niet meer de vraag is óf het lukt, maar wanneer het lukt”,zegt Hein Koning. De wetenschap denkt nog drie tot vier jaar nodig te hebben: de ondernemers moeten zich op korte termijn zien te vermenigvuldigen om het procesverder mogelijk te maken. Als het lukt, wordt niet alleen de verrukkelijke gerookte en gestoofde aal weer voor iedereen verkrijgbaar, maar krijgt ook de economie in onze gemeente een ‘megaboost’ en wordt de historie nieuw leven ingeblazen.

Volendam moet weer ‘Palingcity’ worden
Het Europese Visserijfonds, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie hebben zich reeds achter de plannen geschaard,,Het is allemaal ontstaan uit idealisme”, begint Hein Koning, één van de nestoren van de plannen. ,,Vanuit de wens om de visserijcultuur en nering in de haven te behouden.” Die plannen varieerden, totdat vier jaar terug de padenvan enkele Volendamse ondernemers kruisten met die van Leidse wetenschappers en biologen.

Terwijl het bestuur van de Volendamse Glasaal BV vergadert, verraadt het decor waarin dat gebeurt waar het hart vol van is. In het kantoor van Koningstaat een fraaie miniatuur van een botter (de VD39), hangt een plasmascherm met een havenaanzicht van enkele jaren geleden en staat er een grote lijst, met portretten van de zes kotters die toen nog op het IJsselmeer voeren. Momenteel telt de vloot nog twee schepen: de VD 64 van de ‘Loeges’ en deVD 94 van de ‘Jitsen’. Niet dat de huidige kotters met de botters van vroeger te vergelijken zijn, maar nog even en de herinneringen aan vroeger – toen er een vloot van meer dan 150 kwakken de haven kleurde – zijn voorgoed historie. Want met de tanende actuele vangsten is het de vraag hoe lang de uitgedunde vloot nog kan overleven op zee.

Teruggelopen populatie
Het verhaal van de aal en de teruggelopen populatie is eenvoudig. Overbevissing, te schoon water maakt het minder voedingrijk voor de paling,er is de palingetende aalscholver en er is de nog immer Europees gedoogde situatie dat veel aallarven vanuit de geboorteplaats in de Sargasso Zee nooit de tocht naar andere Europese wateren kunnen volbrengen omdat ze vroegtijdig als glasaal ergens worden opgevist voor consumptie. Het surrogaat, de kweekaal, zal nooit helemaal de smaak van de IJsselmeerpaling kunnen evenaren. Bovendien is ook de kweekaal afhankelijk en lijdt onder de uitstervende wilde aal, wat ook in die sector voorterugloop zorgt.

Daar waar in Azië paling gereproduceerd wordt door middel van kostbare hormoonbehandeling, daar zijn de Leidse wetenschappers erin geslaagd de glasaallarven te produceren door te injecteren met eicellen van natuurlijke implantaten en lichaamsnatuurlijke stoffen.,,We willen produceren in duurzaamheid”, zegt Cees Zwarthoed, voorzitter van het bestuur van de Volendam Glasaal BV. Nu wordt nog het zebravisje gevangen en diens eicel gebruikt, maar we willen uiteraard niet dat het broed uit de oceaan wordt leeggevist. We willen graag naar de structuur van dat de paling één op één wordt gebruikt. Het procedé zou moeten worden dat de stamcel van een (schier) paling in een palinglarve gaat.”Koning: ,,Die stap is nog klein.” Uiteindelijk wil men een groot deel van de aal gaan uitzetten in het IJsselmeer. In tweeërlei opzichten bevindt het project zich in een cruciale fase. ‘Aaltechnisch’ gezien gaat het om de‘voederfase’.

Het onderzoeken van de juiste voeding om de glasaallarve te laten groeien tot een glasaaltje, waardoor het alle metamorfosen die een larve ondergaat, ook overleeft. Tot op heden is de levensduur achttien dagen. Als die modus gevonden is, kan een massaproductie ontstaan: één paling is immers in staat om twee keer één miljoen eitjes te leggen. De potentie is enorm, zo hebben ook enkele investeerders al onderschreven tijdens recentelijke bijeenkomsten. Om het gezamenlijke streven daadwerkelijk te verwezenlijken en optimaliseren verwachten de initiatiefnemers nog zo’n vier jaar nodig hebben en daarvoor behoeft het project nog een flinke financiële injectie. Dat die er op korte termijn komt,is evenzeer van eminent belang.

1 september live
Aanvankelijk werd de ideale locatie voor het productieproces gezien in de voormalige Wir War Bar aan de dijk, maar inmiddels heeft men intrekgenomen in het pand aan de Morseweg 7. Bestuurslid Hein Schilder: ,,In juli gaan we met de inrichting van start en komen de bassins. Al in augustus wordt begonnen met proefdraaien. Per 1 september gaan we live.”,,Per 1 maart hebben wij de sublicentie verworven en mag de Europese paling alleen door Volendam Glasaal BV worden gereproduceerd”, zegt Dick Tuip, verantwoordelijk voor marketing, communicatie en sales. ,,Het proces wat hier gaande is, zal wereldwijd met argusogen worden gevolgd, omdat het nog niemand eerder is gelukt wat hier aanstaande lijkt.”

De zoektocht naar meer investeerders, middels twee informatiebijeenkomsten,wekte veel interesse. ,,Op korte termijn hebben we liquide middelen nodig.” Ook de praktijkmensen, de nog bestaande visserlui, zijn enthousiast over het idee. Koning: ,,We hopen dat zij nog het hoofd bovenwater kunnen houden en we zouden hen het liefst inzetten voor onze plannen.

De techniek mag niet verloren gaan en we willen dat de visserijnering blijft in onze haven. We hopen niet dat de VD 64 en VD94 tot de varende monumenten gaan behoren: het zijn échte vissers, ze hebben zich nog niet laten wegsaneren door de overheid en houden vol. Het wordt spannend. Ook zij zien met lede ogen dat de aalscholver veel paling opvreet en het water weliswaar fosfaatvrij is gemaakt, maar met een middel die de groei van de paling niet ten goede komt. Als de overheid de visserij nogeen impuls wil geven, moet zij een situatie creëren dat de vis ook leven kan.”Op dinsdag 28 juni om 20.00 uur in Hotel Spaander geeft het bestuur met Schilder, Zwarthoed, Koning en Freek de Boer wederom een informatiebijeenkomst.

The comments are closed.

Top