Nieuwsbrief april 2024

Op de televisie
De voortgang die we maken in de kweek van palinglarven begint steeds meer op te vallen. Donderdag 11 april aanstaande zal Glasaal Volendam te zien zijn in het wetenschapspro-gramma Focus van de NTR (NPO2, 20:55 uur). Het programma wordt gepresenteerd door Petra Grijzen.
Het programma gaat over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wereldwijd ook in 2050 genoeg vis kan eten? Aquacultuur kan een oplossing zijn, maar dat proces moet wel zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk. Daar werken we aan bij Glasaal Volendam BV. We willen met de deelname aan dit programma de boodschap overbrengen hoe belangrijk de kweek van paling is en hoever we al zijn in het sluiten van de cyclus. Meer informatie over het programma is hier te vinden: https://lnkd.in/eH3vyPyN.

Nog drie andere activiteiten van het afgelopen kwartaal.
• Nico van Straalen ontving een groep van 30 studenten uit Chateau-Chinon, Morvan. Frank-rijk. Het waren studenten Aquacultuur en Toerisme. De groep was zeer geïnteresseerd om te horen hoe wij proberen het mysterie van de paling op te lossen. Ze bezochten ook Smit Bokkum. Er blijkt een grote vraag te zijn naar publieklezingen over de paling, iets waar Glasaal Volendam BV wellicht op kan inspringen.
• Op 11 maart j.l. Is een strategiegroep onder leiding van Cees Zwarthoed aan de slag ge-gaan om een plan te maken voor de opschaling, die we verwachten in te gaan eind 2026. Wat komt daarbij kijken, biologisch, bouwkundig en financieel? De groep heeft een in-houdsopgave voor een nieuw bedrijfsplan opgesteld, die verder ingevuld moet worden. Een eerste proeve van dit plan zal worden gepresenteerd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in juni dit jaar.
• Bestuur en Raad van Commissarissen zijn in gesprek met een grote internationale partij die voor een aanzienlijk bedrag wil investeren in Glasaal Volendam BV. Met deze investe-ring is de liquiditeit van ons bedrijf voor de komende 3 jaar verzekerd en daarmee ook de kans op rendement voor alle aandeelhouders. Op dit moment is de overeenkomst nog niet rond. U wordt hierover nader geïnformeerd in de volgende nieuwsbrief.

30 maart 2024