Ons doel

Een gezonde palingstand, terugkeer van een delicatesse, fascinerende vis met een rijke culturele historie.

Glasaal Volendam B.V. richt zich op de commerciële productie van glasaal in aquacultuur.

Het probleem


De huidige palingkweek is afhankelijk van wilde glasaal (jonge paling). Glasaal wordt voor de Europese kust gevangen en vervolgens opgekweekt tot consumptiepaling. Een deel wordt weer uitgezet in het zoete water om de palingstand in de binnenwateren te ondersteunen. Desondanks wordt de Europese palingstand bedreigd door obstakels in de trekroutes, afname van leefgebied, vervuiling, ziektes en overbevissing. De palingstand in Nederland is in de afgelopen vijftig jaar met 95% gedaald. De hoeveelheid glasaal die vanuit de Noordzee het zoete water intrekt is nu slechts een paar procent van de hoeveelheid die vroeger binnentrok, blijkt uit onderzoek van ICES, de internationale raad voor onderzoek naar de zee. De Europese paling staat als “kritiek bedreigd” op de Rode Lijst van IUCN, de internationale unie voor natuurbescherming.

De oplossing


Door de voortplanting van de paling in een kweekomgeving te laten plaatsvinden en de larven op te kweken tot glasaal wil Glasaal Volendam bijdragen aan behoud van de paling als wilde vissoort, als delicatesse voor consumptie en als symbool van de rijke Nederlandse palinghistorie.

ons proces

Waar staan we nu?


Glasaal kan in gevangenschap nog niet gekweekt worden. Daarom is Glasaal Volendam een onderzoekstraject gestart. Met hulp van investeerders en subsidies is een moderne aquacultuurfaciliteit gebouwd en ingericht in Edam.

Onze biologen zijn in staat om in de kweek bevruchtingen te realiseren met volwassen palingen en daaruit grote hoeveelheden larven op te kweken die tot 30 dagen in leven blijven. In 2018 konden we de eerste larven produceren vanuit in de kweek bevruchte palingen. Dit is één cruciale stap in de levenscyclus van de paling zoals weergegeven in de figuur. In 2019 hebben we het bereiken van mijlpaal 5 tot een routine gemaakt zodat we zonder hapering voldoende uitgangsmateriaal hebben voor de volgende fase.

Glasaal Volendam is inmiddels voedingsexperimenten gestart en met succes: er zijn etende palinglarven aangetroffen! Hoewel dit een grote stap voorwaarts is, is het nog niet bekend wat het optimale dieet voor onze palinglarven is. Vervolg-experimenten zijn gericht op het verbeteren van het dieet, waardoor de overlevingskans van onze larven toeneemt. Glasaal Volendam streeft ernaar om de kans dat er een larve uitgroeit tot het glasaal-stadium zo groot mogelijk te maken.

De Volgende Fase

Het primaire doel van Glasaal Volendam is om binnen enkele jaren de transitie naar commerciële glasaalproductie te realiseren. Er is een wereldwijde markt van naar schatting 500 ton per jaar voor consumptieve glasaal en glasaal als pootvis voor paling kwekerijen. Bovendien is de afgelopen 40 jaar de vraag altijd groter geweest dan het aanbod; de markt kan nog aanzienlijk groeien, mede gelet op de stijgende welvaart in Azië en de daarmee samenhangende toegenomen vraag naar delicatessen zoals paling.

Voor de realisatie van onze doelen is in ieder geval tot 2022 nog geld nodig voor onderzoek. In 2022 wordt de eerste gereproduceerde glasaal verwacht. Daarna zal opschaling plaatsvinden voor commerciële verkoop van glasaal.

Terwijl de onderzoekers van Glasaal Volendam zich bezig houden met het vergaren van kennis, blijft fondsverwerving tot die tijd een van de belangrijkste doelstellingen van het bestuur van Glasaal Volendam.

Help mee!

Wilt u bijdragen aan het herstel van de palingstand?

Bent u voorstander van een duurzame voedselvoorziening?

En overweegt u te investeren in een bedrijf met de potentie om interessante rendementen op te leveren?

Dan willen wij u een aanbod doen.

Meer weten over Glasaal Volendam?

Wie zijn wij?

Rick Leemans
Aquacultuur bioloog

Camillo Rosso
Aquacultuur bioloog

Annalena Karyda
Junior bioloog

Wim van Beek
Oud-burgemeester Edam Volendam
Commissaris Glasaal Volendam

Gert Dral
Chairman and CEO of Jiashan Greenport Sino-Dutch AgriTech Co. Ltd.
Commissaris Glasaal Volendam

Bestuur Glasaal Volendam (onbezoldigd)

Carlo Binken (Voorzitter)
Evert Smit (Human Resource)
Hein Koning (Financiën)
Ton Plat (Financiën)
Nico van Straalen (Wetenschap & Innovatie)
Will Jonk (Facility)
Tom Kok (Secretaris)
Hein Schilder (Facility & IT)
Alex Schilder (IT & Marketing)

Onze Partners

“Aquacultuur wordt in de komende tientallen jaren een nog grotere revolutie dan internet”

Peter Drucker over Volendam Glasaal

Peter Drucker
Professor en managementgoeroe

Contact

info@volendamglasaal.com
Tel: +31 (0)299-406126

Volendam Glasaal B.V.
Nijverheidsstraat 5u
1135 GE Edam
The Netherlands

KvK: 37143925

Wie zijn wij | Onze partners | InvesterenContact

Top