Innovatief

Glasaal Volendam werkt momenteel op basis van vier voltijdse medewerkers en één tijdelijke medewerker dierverzorging. De vier biologen hebben alle vier één of meerdere Master-titels. Het is belangrijk om te realiseren dat de aquacultuursector een jonge sector is. Viskweek bestaat in Nederland pas sinds de tachtiger jaren. Het is een innovatieve sector.

Door relatief jonge werknemers aan te stellen, bevordert Glasaal Volendam haar innovatiekracht. De werknemers hebben op efficiënte wijze de taken verdeeld: elke werknemer is verantwoordelijk voor de voortgang op een deelgebied van het onderzoek. Op deze manier ontwikkelt elke medewerker een specialisme. Dit is belangrijk voor een ambitieus bedrijf wat zich op de grens van het bekende begeeft.

Neem contact op