Verwacht rendement

De glasaalmarkt is zeer lucratief, maar op dit moment aanbod-gedreven: door vangstquota is een beperkte hoeveelheid glasaal beschikbaar voor palingkwekerijen. Daardoor is een precieze marktinschatting moeilijk te maken. De huidige prijs van glasaal bedraagt ongeveer € 450,- per kg. Glasaal Volendam streeft naar een opgeschaalde productie in de toekomst van 25 ton per jaar. Na aftrek van kosten zou de winst ongeveer 10 miljoen per jaar kunnen zijn.

Neem contact op