Vacature Aquaculture Technician

juni 7th, 2022 Posted by Blog, News, Nieuws No Comment yet

Bent u iemand met aquacultuur ervaring? Neem dan een kijkje naar onze vacature. Kent u mensen met aquacultuur ervaring? Wijst u ze dan op de (Engelstalige) vacature!

Aquaculture Technician at Eel Hatchery Glasaal Volendam

Could this be your dream job?

Do you want to provide the foundation for a disruptive innovation in aquaculture? Do you like to work in a research setting? Check out this job description.

To provide a stable foundation for research

In your role as aquaculture technician your purpose is to support our researchers. You’ll have the responsibility to provide a hygienic and reliable facility. With maintenance tasks and checks on eel and husbandry systems, you support our team of researchers. You keep the fish in a healthy, low-stress environment, by taking care of water quality and biofilter functions.

Quality over quantity

You will be working in a small team of five employees (including yourself) of different nationalities, communicating in English. It’s an adaptive environment where methods are being perfected continuously. It is our belief that quality of work leads to consistency of results, allowing us to take sound conclusions. Last but not least: you’re working with live animals, so it goes without saying that you’ll also be working outside the regular working hours.

Your responsibilities include

Providing a safe and healthy environment for our fish:
o Preparing systems for stocking with fish (or eggs)
o Measuring and reporting water quality parameters
o Maintaining sensory equipment
o Managing filtration systems
o Identifying and reporting/repairing faults in pumps, plumbing, water flow and air supply
o Assisting with fish transfers and grading
o Checking the function of life-support systems

Supporting our researchers
o by collecting data and/or samples at set times
o by executing experimental protocols accurately
You’ll be taking part in the alarm shift and weekend (feeding) shifts routine.

Are you up for it?

We’re looking for someone with the following qualifications:

o BSc degree in the field of aquaculture
o Practical experience with recirculation systems
o Having basic technical skills to repair and maintain aquaculture equipment
o Being able to communicate in English
o A flexible attitude related to working hours and planning.
o Competence requirements Article 13f (Law on Laboratory Animals) are preferred
o You’ll live in the vicinity of the facility: within a circle of 15 minutes travel

What to expect from us?

o We’ll provide the opportunity to contribute to research on the edge of knowledge
o We’ll provide a unique environment to gain experience in the hatchery technique
o We’ll teach you the tricks of the trade (but you’ll have to promise us not to teach others)

We are doing the impossible

We’re an eel hatchery in the making, situated in a modestly-sized aquaculture research facility in Edam. We’re developing the technique to produce glass eel on a commercial scale, a challenge in the field of aquaculture. Hatchery-production of European glass eel (Anguilla anguilla) is something that – so far – has never been done. We are a private company, supported by local and international investors. Thanks to recent breakthroughs in the culture of eel larvae, we want to expand our personnel to optimize husbandry conditions and feeding regimes in order to reach the glass eel stage in the coming years.

The initial contract will be one year with 2-months probation. Starting date: no later than 1st of August 2022, starting earlier is possible. We intent to extend the contract when the results are satisfactory. We offer a competitive salary, depending on experience.

Send applications with CV to info@volendamglasaal.com before June 17th.

Eet je bord leeg, jij moet nog groeien!

juni 3rd, 2021 Posted by Nieuws No Comment yet

De pasgeboren larven krijgen hun eerste maaltijd voorgeschoteld tijdens onze voerproeven

Na een kleine opwarmperiode waarin wij als team de nieuwe faciliteit hebben moeten leren kennen is de constante productie van pasgeboren larven weer begonnen. Wanneer een van de moeders haar eitjes loslaat en deze bevrucht worden, begint de eerste celdeling in het eitje en zal er twee dagen later een kleine palinglarve uitkomen. Op dat moment zijn de larven nog onderontwikkeld. Zo missen ze bijvoorbeeld nog ogen en een mond. Gedurende de eerste twee weken van hun leven kunnen ze daarom nog niet eten en gaat de ontwikkeling verder met behulp van grondstoffen uit hun dooier. In de foto’s hieronder is te zien hoe deze ontwikkeling eruitziet.

Na deze periode worden de larven verplaatst naar het systeem waar de voerproeven in kunnen worden uitgevoerd. Hier testen we verschillende diëten en behandelingen om zo de meest optimale strategie te vinden voor het bereiken van de volgende levensfase van de jonge palingen, de wilgenbladlarve (leptocephalus). Ten opzichte van vorig jaar hebben we inmiddels een flinke stap in de goede richting gemaakt. Bijvoorbeeld in het overlevingspercentage van de larve na twee weken. Twee jaar geleden was dit gemiddeld 0,05 procent en inmiddels is dit meer dan 5 procent (100 keer zo veel)! Bovendien, waar we eerst nog bijna geen inname van voer konden waarnemen tijdens de proeven zijn we nu zo ver dat we duidelijk eetgedrag zien en onder de microscoop het voer ook terug kunnen zien in de darmen van de larven (zie foto’s hieronder).

De volgende stap in ons onderzoek zal gericht zijn op de eerste groei van de larven als resultaat van het gegeten dieet. In andere woorden, kunnen wij ervoor zorgen dat de larven het voer kunnen verteren en omzetten in bruikbare grondstoffen voor hun verdere ontwikkeling.

Verhuizing laboratorium

juli 10th, 2020 Posted by Geen categorie, Nieuws No Comment yet

Verhuizing laboratorium

Het huidige laboratorium van Glasaal is gevestigd op Morseweg 7 te Volendam. Op deze locatie zijn vele doorbraken geweest in het onderzoek maar het is tijd voor om een nieuwe weg in te slaan. Deze frisse herstart biedt nieuwe mogelijkheden, ambities en hopelijk brengt het ook nieuwe vorderingen in het onderzoek.

Voor 1 september zal het laboratorium verhuisd zijn naar Nijverheidsstraat 5U te Edam. Deze locatie is een gelijkvloerse ruimte van 500 m², twee keer zo groot de huidige locatie dus. Dit resulteert in een hogere capaciteit voor het onderzoek.

Nieuwe mogelijkheden

Aangaande de voedselexperimenten is er met de nieuwe locatie een grote vooruitgang geboekt. Hiervoor was deze fase een probleem vanwege het gebrek aan capaciteit. Om dit te illustreren, het volgende; in het huidige laboratorium was het mogelijk om drie soorten voedsel te testen op de larven en duurde het een maand voor er resultaat binnenkwam.

Nu in het nieuwe laboratorium is het mogelijk om zes soorten voedsel te testen en duurt het  twee weken voordat de resultaten binnenkomen. Een verdubbeling van de capaciteit dus. Bovendien kunnen er nu meer larven worden gehouden op de nieuwe locatie en zal het onderhoud van deze ook kwalitatief verbeteren.

Nieuw subsidieproject van start!

juli 1st, 2020 Posted by Nieuws No Comment yet

Glasaal Volendam is in de zomer van 2020 gestart met een nieuw subsidietraject, wat valt onder de regeling ‘Innovatieprojecten Aquacultuur’. Dit project is het logisch vervolg op ons vorige project, waarmee we ons ontwikkeld hebben tot broedhuis voor paling. Tijdens dit nieuwe project, waar een groot deel van de werkzaamheden van Glasaal Volendam uit zal bestaan, zullen we op zoek gaan naar een dieet waarop de larven kunnen uitgroeien tot glasaal. De subsidie is beschikbaar gesteld door de RVO en de Europese Unie: Ministerie voor Maritieme Zaken en Visserij.

Glasaal Volendam wordt gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Glasaal Volendam heeft de ervaring en techniek al in handen, waarmee op grote schaal gezonde glasaal larven geproduceerd kunnen worden. Deze dieren bevinden zich in het levensstadium waarin voedselopname, voedselvertering en groei mogelijk kan plaatsvinden. Middels uitvoerig onderzoek in ons pand aan de Morseweg is Glasaal Volendam zover gekomen dat de dieren gecontroleerd volwassen worden, eitjes bevrucht kunnen worden, uitkomen, en ook de overleving van de larven in de eerste levensfase gaat steeds beter. Dit succes heeft geresulteerd in een capaciteitsprobleem: we kunnen de larven niet allemaal huisvesten. Opschaling is nodig.

Binnen het nieuwe subsidieproject wil Glasaal Volendam zich ontwikkelen van broedhuis naar glasaal kwekerij (i.e. glasaal nursery), om daarmee de palingkwekers van glasaal te kunnen voorzien. Het laatste knelpunt in het productieproces wordt gevormd door het onvermogen van de larven om groei te vertonen en langer dan een maand in leven te blijven. Er bestaat namelijk geen geschikt voer voor de baby-paling. Dit voeder beoogt Glasaal Volendam binnen dit Innovatieproject te ontwikkelen. Glasaal Volendam is voornemens de kweekfaciliteiten (larvenkamer en bassins voor ouderdieren) op korte termijn uit te breiden, zodat een groter aantal proefdieren kan worden gehuisvest, waardoor voerderexperimenten geïntensiveerd kunnen worden. Kortom: Glasaal Volendam is klaar om de laatste stap van het ontwikkeltraject te zetten.

Als Glasaal Volendam medio 2023 in staat zal blijken om in aquacultuur de levenscyclus van de Europese paling te sluiten, zal het een wereldwijde primeur hebben. Naast internationaal aanzien, zal het bereiken van deze mijlpaal de palingkweeksector van Nederland, Europa en de wereld weer vlot trekken, omdat de kweek van paling niet meer beperkt wordt door vangstquota op wilde glasaal. Daarnaast kan gekweekte glasaal worden uitgezet om de palingstand in West-Europa te verbeteren.

New member of the supervisory board: Mr. Gert Dral

mei 12th, 2020 Posted by Nieuws No Comment yet

We are happy to inform you about the appointment of Mr Gert Dral as new member of the Supervisory Board of Glasaal Volendam BV.

Mr Dral has an excellent track record in the international civil engineering business, board/administration and regulation.
Currently he is chairman and CEO of Jiashan Greenport Sino-Dutch AgriTech Co. Ltd.
He holds non-executive positions as chairman of the supervisory of JEA Holding (Johan Enschedé), advisory board member of Dutch Greenhouse Delta, supervisory board member of the Zorgcirkel and the Kragten Herten Groep BV.

In previous roles he was member of the Board of Grontmij NV and CEO/Managing Director of KuiperCompagnons B.V. 

Mr Gert Dral comments: “Eel reproduction research is an innovative, interesting and important subject.  Interesting because of, among other things, the mystique surrounding the eel and important because a breakthrough in the field of artificially growing eel can contribute to sustainable food production (animal proteins) that can benefit the entire world (population).  It can also become a profitable economic activity.

Given my “drive” to use my acquired knowledge and experience for as long as possible to improve all kinds of processes where I can add value and given my core competencies, I am convinced as a member of the Supervisory Board to be able to deliver a valuable contribution to the further development of Glasaal BV”

On behalf of the Supervisory Board and Board we welcome Mr Gert Dral:

Willem van Beek, chairman of the Supervisory Board Carlo Binken, chairman of the Board

Super Moeders

mei 10th, 2020 Posted by Geen categorie, Nieuws No Comment yet

In verband met moederdag nemen we jullie graag even mee met de plannen die we hebben voor onze super moeders (we bedoelen natuurlijk onze alen die voor de eitjes zorgen).

Glasaal Volendam heeft mijlpalen 0 t/m 5 afgerond. Dat wil zeggen: we kunnen op grote schaal palinglarven van de Europese aal (Anguilla anguilla) verkrijgen. Ook hebben we in onze larvenkweek beperkte sterfte tot het moment waarop de palinglarven de eerste voeding tot zich zouden moeten nemen. Hiermee zijn we één van de meest geavanceerde laboratoria als het aankomt op de reproductie van Europese paling. Natuurlijk zien wij altijd mogelijkheden om onze larvenproductie te verbeteren. Zo ook nu. De verbetering zit in onze ouderdieren, ook wel broodstock genoemd. Wij hebben een methode ontwikkeld die een nieuw type broodstock voor paling voortbrengt: echte super moeders.

De Mijlpalen van Glasaal Volendam B.V.

Hoewel het zwaartepunt van de aandacht van de biologen van Glasaal Volendam op het bereiken van mijlpaal 6 ligt, pakken ze mogelijkheden aan om ook benedenstroomse processen te verbeteren.

Onze resultaten hebben aangetoond dat een bepaald type moeder beter was dan de eerdere types die geprobeerd zijn in Volendam. Deze ouderdieren hebben een specifieke komaf en een specifieke behandeling gehad. Resultaten waarvan we niet hadden verwacht dat ze in 2020 al mogelijk waren, zijn (dankzij deze moeders) in 2019 behaald. Daarom stelden wij ons de vraag: hoe kunnen wij een onophoudelijke aanvoer van dergelijke dieren veilig stellen?

Gezonde moeders leveren gezonde eitjes, gezonde eitjes leveren gezonde larven: kwaliteit van nageslacht wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van ouderdieren. Door de ouderdieren sterker en gezonder te maken, werkt Glasaal Volendam aan een nog duurzamere toekomst van de paling-sector.

Het antwoord is natuurlijk: ‘zelf maken!’ Naar aanleiding van eigen onderzoek in 2019 hebben we een recept kunnen destilleren waarmee we er voor zorgen dat er alleen nog ‘super moeders’ of ‘super aal’ worden toegelaten tot ons reproductieproces. Om tot deze optimale broodstock voor palingreproductie te komen is geen rocket science nodig, maar de behandeling is geen voor de hand liggende methode.

Het doel is om een bron ouderdieren aan te leggen van unieke kwaliteit: betere kwaliteit dan wilde (schier) aal, en duurzaam als we in staat zijn om zelf glasaal te kweken.

Deze alen zijn klaar voor de laatste stap: kuitschieten en bevruchting!

Op dit moment hebben we uiteraard nog geen resultaat wat ons recept op waarde kan schatten. Dit gaat ook nog even duren, aangezien de dieren minstens 16 weken nodig hebben om tot volwassenheid te komen. Daarnaast moet de ‘voorbehandeling’ nog beginnen. Toch zijn we ervan overtuigd dat we hiermee wederom een stap hebben gezet in de juiste richting.

Tot deze paling broodstock klaar is, hebben we nog voldoende ouderdieren van goede kwaliteit in ons bezit. Ook met deze broodstock hebben we een goede uitgangspositie om tot mijlpaal 6 (wilgenbladlarven) te komen!

Als je er meer wilt weten, kun je je contactgegevens achterlaten, of contact opnemen met onze biologen via: info@volendamglasaal.com.

Goed nieuws voor aandelen Glasaal Volendam

april 20th, 2020 Posted by Blog, Geen categorie, Nieuws No Comment yet

De aandelen van Glasaal Volendam hebben dit jaar niet ingeleverd op waarde. Veel Nederlanders hebben de afgelopen periode een deel van hun vermogen zien verdampen, het goede nieuws is dat aandelen Glasaal Volendam niet gedaald zijn in waarde. Wanneer koersen van beursgenoteerde bedrijven dalen wordt de waarde van aandelen die waardevast zijn extra zichtbaar.

Werkbezoek Turkije: marien broedhuis & expert microdieet

februari 3rd, 2020 Posted by Blog, Geen categorie, Nieuws No Comment yet

Glasaal Volendam wil meer in contact treden met andere experts op het gebied van aquacultuur. Waar eerder dit jaar Camillo op pad ging, was het nu de beurt aan Rick. Bij Akvatek, Turkije, is men al jaren bezig met zowel onderzoek als productie van pootvis. Viskwekerijen staan in de rij om zeebaars en zeebrasem die in dit bedrijf geboren zijn over te kopen en uit te laten groeien tot markt-formaat. Akvatek is gevestigd aan de Egeïsche kust in de buurt van Izmir.

Sureyya Özkizilcik woont ook in deze regio. Hij is jaren geleden gepromoveerd op microcapsules: kleine voerdeeltjes waar (bijvoorbeeld) vloeibare ingrediënten in een ‘enveloppe’ van eiwit of vet worden gevangen. Hierdoor lekken er minder waardevolle voedingsstoffen uit het dieet en komt er meer aan in de larve. Sureyya werkt ook veel met nieuwe ingredienten die door de voedselverwerkende industrie worden ontwikkeld.

Onderzoek en commercie in één

Het was interessant om te zien hoe Akvatek zowel onderzoek als productie kon combineren. Met een bescheiden budget is een compleet lab opgebouwd en ingericht. Dit lab geeft Akvatek de mogelijkheid om te blijven onderzoeken en zo goede producten te kunnen aanbieden. Naast een eigen lab, maakt Akvatek alle filter systemen en bakken zelf. Ook beschikken ze over een eigen voerfabriek waarmee ze eigen voer ontwikkelen. Zelfs de roosters waarmee de afwateringsgoot wordt afgedekt hebben het eigen logo erop.

Naast zeebaars en zeebrasem, kweekt Akvatek er nog een aantal andere vissoorten bij. Dit zijn ‘hobbysoorten’ of nieuwe soorten voor de aquacultuur.

Er gaat veel aandacht naar de eerste levensfase. De larven-tank die men in Turkije gebruikt lijkt sterk op de tank die we in Volendam hebben staan, maar is zeker vijf keer groter. Het water in deze tank is gefilterd zeewater uit de Egeïsche zee. Men voegt algen (van eigen productie) toe om het water groen te kleuren. Op deze manier ervaren de vissen minder stress en kunnen ze de prooidieren beter zien. Omdat de levende algen in het water zitten, is er ook minder kans voor pathogenen (ziekmakers) om vissen te infecteren en te doden.

De grootste aandacht in deze fase gaat uit naar het managen van de microbiologische samenstelling. De eerste weken heeft een vis een onderontwikkeld immuunsysteem, waardoor ze erg kwetsbaar zijn. Het kan belangrijk zijn om te weten hoe veel bacteriën er in het water zitten. Maar als je weet hoe veel bacteriën er in het water zitten, weet je ook welke bacteriën er in het water zitten? Hoe kunnen we de agressieve bacteriën effectief terugdringen? Dit zijn vragen waar veel viskwekerijen mee worstelen.

Wanneer de larven door de kritieke eerste fase heen zijn, worden ze overgezet naar grote rechthoekige bakken. In deze, relatief eenvoudige, systemen worden de vissen voorbereid op het leven in een andere kwekerij. Het is verbluffend om te zien hoe veel bakken vis je kunt vullen uit één larven-tank.

Nieuwe inspiratie

Waar de eerste dag in het teken stond van het bezoek aan Akvatek, stond dag 2 in het teken van een brainstormsessie met Sureyya Ozkizilcik. Hij zit in de grondstoffenmarkt en weet hier veel van (dit is een understatement). Daarnaast weet hij veel van de voedingswaarde van verschillende ingrediënten. Als kers op de taart heeft hij veel met larvale stadia van vissen gewerkt en weet wat vissen in dit stadium nodig hebben op moment dat ze voor de eerste keer gaan eten.

Het idee wat ik heb meegenomen is dat we op zoek moeten naar hetgeen wat de larven aantrekt. Een paling larve zal geen energie investeren om op het eten af te gaan, op het moment dat dit niet aantrekkelijk ‘ruikt’, of wanneer het eten geen ‘geur’ afgeeft. Welke stoffen aantrekkelijk zijn, is voor palinglarven nog de vraag. Maar niet voor lang meer, als het aan Glasaal Volendam ligt.

Op het moment dat een aantrekkelijke stof of een aantrekkelijk ingrediënt is gevonden, zullen de larven zich naar het voedsel toe bewegen en het in de mond nemen. Op het moment dat het mondgevoel en de smaak (dit staat los van de ‘geur’) ook aantrekkelijk is, zal de larve het voedseldeeltje proberen in te slikken. Vervolgens zijn weer andere factoren van belang die bepalen of een larve wel of niet gaat groeien.

Vol nieuwe ideeën en warme contacten zit ik in het vliegtuig terug naar Nederland. Ik weet wat Glasaal Volendam te doen staat de komende maanden!

Stay tuned!

Bezoek aan prof. Asturiano

januari 24th, 2020 Posted by Nieuws No Comment yet

Glasaal Volendam heeft goede contacten met de verschillende paling-onderzoeksgroepen van Europa. De samenwerking tussen wetenschap en Glasaal Volendam helpt ons om aan ‘gratis‘ informatie te komen. Hierdoor hoeven we het wiel niet voor een tweede maal uit te vinden en kan Glasaal Volendam eerder paling kweken in gevangenschap. Dit betekent dat de voortplanting van aal sneller mogelijk wordt, Glasaal eerder omzet heeft, en de aandeelhouder eerder dividend krijgt uitgekeerd tegen lagere investeringen.

Afgelopen periode bezocht Camillo de Universitat Politècnica de València. Aan deze universiteit wordt ook onderzoek gedaan naar reproductie van paling. Waar Glasaal Volendam de gehele cyclus onderzoekt met focus op de larvenkweek, focust de UPV zich op de mannetjes. Camillo heeft de spiksplinternieuwe faciliteit van Juan Asturiano en zijn onderzoeksgroep mogen bewonderen. Naast paling worden er ook andere vissoorten onderzocht zoals zeebaars en zeebrasem.

Meten is weten

Camillo leerde hier het spermagehalte (aantal spermacellen per milliliter hom) te bepalen door middel van microscoop en telraam. Door simpelweg te tellen hoe veel spermacellen er in een bepaalde hoeveelheid hom te zien zijn, kan het spermagehalte bepaald worden. Geen ingewikkelde methode, maar een kleine afwijking in de uitvoering kan grote gevolgen hebben. Wat te doen met cellen die op de rand van een vakje liggen bijvoorbeeld?

Telraam met vakjes van verschillend formaat

Tot op heden hebben we ons vastgehouden aan ons bevruchtingsprotocol wat al 6 jaar bewezen werkt. We gebruikten een vaste hoeveelheid hom op een vaste hoeveelheid eitjes. Deze nieuwe methode stelt ons in staat om variatie in de mannetjes te neutraliseren. De biologen van Glasaal Volendam zijn nu beter in staat de juiste hoeveelheid hom bij de eitjes te voegen. Zo worden zo veel mogelijk eitjes bevrucht, zonder het water meer dan nodig te vervuilen.

Op deze manier helpt de wetenschap Glasaal Volendam om verder te komen in ons proces om de voortplanting van aal mogelijk te maken. Uiteindelijk profiteert de aandeelhouder en de natuur hiervan!

Aankondiging AVA

mei 28th, 2019 Posted by Geen categorie No Comment yet

Op 11 juni aanstaande is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Glasaal Volendam. Wij zullen de aandeelhouders tijdens deze vergadering uitgebreid informeren over de voortgang van afgelopen maanden, de huidige situatie en de doelen voor komende maanden. De voorzitter van de STAK zal de certificaathouders representeren.

Bent u aandeelhouder en heeft u per mail geen aankondiging gekregen van de AVA (check uw spam-box), stuur dan a.u.b. een bericht naar info@volendamglasaal.com voor meer informatie.

Voortgang mijlpaal 5

mei 24th, 2019 Posted by News, Nieuws No Comment yet

Door verbeteringen in ons proces hebben we dit voorjaar larven gehad van 28 en 30 dagen oud. Dit is onze tweede en derde beste prestatie ooit, en dat is behaald in 2 maanden tijd. Anders dan een incidentele uitschieter, lijken de resultaten nu meer constant bereikt te worden.

Milestones (1)

Naast deze verbetering in overleving (de oudste larve van een legsel wordt ouder), zijn er ook meer larven (we hebben in het eerste kwart van 2019 al meer larven gezien dan in heel 2018), en minder mortaliteit in week 1 en week 2. Oftewel: er zijn meer larven die een functionele bek hebben ontwikkeld en kunnen eten.

Tabel-Voortgang-Q1-2019
Het feit is nu dat, ondanks de in gebruik name van een nieuw larvensysteem, gesponsord door Jan van As en Stichting Vis & Seizoen, er nauwelijks voldoende aquaria zijn om de larven op een ideale manier te huisvesten. Dat wil zeggen dat we de komende periode moeten investeren om onze capaciteit voor larven uit te breiden. Deze uitbreiding zal als gevolg hebben dat we meer larven beschikbaar hebben voor experimenten en dat we sneller voortgang gaan boeken. Het is dus noodzaak om een budget beschikbaar te krijgen en deze mogelijkheid te benutten.
Het bestuur van Glasaal Volendam heeft hiertoe een nieuw business plan opgesteld voor de periode 2019 – 2021. Met dit businessplan onder de arm gaan we langs bij politici en potentiële investeerders om subsidies te vergaren en aandelen uit te geven.

Herijking businessplan

mei 17th, 2019 Posted by News, Nieuws No Comment yet

In het vierde kwartaal 2018 zijn we als bestuur aan de slag gegaan met de herijking van ons businessplan. Deze staat in het teken van de vervolmaking van mijlpaal 5 tot en met 7 van ons proces. Een proces waar we als bestuur veel vertrouwen in hebben. Immers onze resultaten in het lab zijn zeer positief. Dit business plan is in het eerste kwartaal van 2019 gereed gekomen en naderhand aangevuld met een wetenschappelijke uitdieping van ons onderzoeksproces. De hiervoor benodigde financiering voor de komende 3 a 4 jaar bedraagt Eur 2,0 mio.

Tegelijkertijd zijn de inspanningen voor het verkrijgen van nieuwe financiering gestart. Ondersteund met subsidie van de Provincie Noord Holland en in samenwerking met de Provinciale Investeringsmaatschappij (PIM) is het bureau KplusV ingeschakeld om financieringsmogelijkheden te onderzoeken. Met een grotere investeringsmaatschappij zijn meer dan een half jaar lang gesprekken gevoerd. Alhoewel er vertrouwen is in het feit dat we als Glasaal kunnen voldoen aan de door deze investeerder gestelde eisen heeft dit vooralsnog nog niet tot een definitieve toezegging geleid. Onze inspanningen zullen zich dan ook de komende maanden vol richten op het verkrijgen van financiering.

Naast de bovengenoemde trajecten zullen we ook verdere gesprekken gaan voeren met vertegenwoordigers van de overheid, de branche en betrokken bestaande aandeelhouders. Voor de volgende fase is deze financiering dringend nodig. Als er zich geen investeerders melden (waar wij voorlopig niet van uitgaan) zal eind oktober/november de bodem van de liquide middelen in zicht komen. Dit mag uiteraard niet gebeuren. Tijdens de AvA van 11 juni zullen we hier verder uitleg over geven.

 

R&D-plan

mei 10th, 2019 Posted by News, Nieuws No Comment yet

Als voorbereiding om het herijkte businessplan vorm te geven, hebben de onderzoekers van Glasaal Volendam hun plannen ontvouwd. Om een beter grip te krijgen op welke aspecten als eerst getackeld zouden moeten worden, zijn alle mijlpalen tot achter de komma uitgewerkt. Door de meest kritieke aspecten in een logische volgorde te benaderen is de volgorde of ‘roadmap’ vastgesteld. Dit is gedaan aan de hand van de meest recente kennis en resultaten.

De benodigde tijd en goederen zijn bij elkaar opgeteld en zodoende is het benodigde budget om tot een eerste glasaal te komen vastgesteld, daarnaast biedt het plan houvast en structuur aan het onderzoek voor de komende jaren.

Zoektocht COO

mei 6th, 2019 Posted by News, Nieuws No Comment yet

Sinds kort is Glasaal Volendam op zoek naar een ‘Chief Research & Operations Officer’. Dit is goed Nederlands voor iemand die als aanspreekpunt gaat fungeren voor aandeelhouders en die leiding geeft aan de uitvoering en verbetering van het R&D plan. Voorwaarde voor het definitief aantrekken van deze persoon is dat de gewenste investeringen voor de komende jaren binnen zijn. Glasaal Volendam wil volledig voorbereid in de startblokken staan om, op het moment dat het herijkte businessplan de gewenste vruchten afwerpt, de werkzaamheden meteen naar een hoger plan te tillen.

De vacature is hier te bekijken. Voorstellen voor geschikte kandidaten zijn uiteraard welkom op info@volendamglasaal.com.

Bezoek Burgemeesters

april 13th, 2019 Posted by News, Nieuws No Comment yet

Gisteren brachten 7 van de 8 burgemeesters van de Burgemeesterskring Zaanstreek-Waterland een bezoek aan Glasaal. Geïnspireerd en íets later dan gepland vertrokken ze weer huiswaarts: goed om te merken dat nieuwsgierigheid (af en toe) belangrijker is dan de agenda. Daarnaast is brede regionale steun voor ons doel om de paling te redden vinden wij ontzettend belangrijk!

20190412_visit_MayorsWaterland-Zaanstreek

Top