Biologisch onderzoek

Op dit moment is het bedrijf nog niet winstgevend. De kosten worden gedekt door de verkoop van aandelen en certificaten voor een maatschappelijk kapitaal van 5 miljoen euro en vanuit subsidies (o.a. het Europees Visserijfonds). Het onderzoek wordt uitgevoerd door gekwalificeerde biologen (MSc-niveau).

Het bedrijf beschikt over een dierproevenvergunning en een vergunning voor aquacultuur-productie van de NVWA. Op de dierproeven wordt toegezien door een Instantie voor Dierenwelzijn. Om hun kennis op peil te houden participeren de medewerkers in wetenschappelijke bijeenkomsten. Via de voorzitter van het bestuur hebben de biologen toegang tot het academische netwerk in Nederland.

Neem contact op