Lokale en regionale verankering

De paling is diepgeworteld in de Nederlandse cultuur en met name in Volendam. Van oudsher is gerookte paling een van de specialiteiten van de Nederlandse keuken. Met de achteruitgang van de wilde palingstand komt ook de paling als onderdeel van de Nederlandse cultuur in gevaar. Dat willen we voorkomen! De traditie van het palingeten en de paling als delicatessevis vormen een belangrijke motivatie voor de onderneming van Glasaal Volendam BV. Daarom krijgen we veel steun vanuit de regio (Volendam, West-Friesland, Waterland).