Nieuwsbrief augustus 2022

Doorgroei van larven tot ruim 90 dagen

Bij de aandeelhoudersvergadering van 22 juni 2022 hebben we bekend gemaakt dat we in de eerste helft van 2022 aanzienlijke vorderingen gemaakt hebben in de doorkweek van palinglarven (groei tot 90 dagen en 14 mm). U heeft daarover ook kunnen lezen in de NIVO.

Inmiddels blijkt dat dit geen uitschieter was, maar een systematische en reproduceerbare verbetering van de kweekprocedure. We hebben ook aanzienlijk geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit voor larvenkweek (nieuwe tanks, filters en rekken), zodat we nu meerdere proeven tegelijk kunnen doen, d.w.z. meerdere diëten parallel kunnen testen. Deze investeringen beginnen nu resultaat op te leveren.

Omdat de larvekweek erg arbeidsintensief blijkt te zijn gaan we ons personeelsbestand met één persoon uitbreiden, zodat we gemakkelijker lange dagen kunnen draaien.

Bij de jaarvergadering zijn ook vragen gesteld over de waarde en de structuur van het bedrijf als we uitzicht krijgen op de commerciële fase. Hoewel we daar nog niet aan toe zijn bezint het bestuur zich hierop, in samenspraak met de Raad van Commissarissen.

Larve van 20 dagen (boven) en 90 dagen (beneden) bij dezelfde vergroting. De onderste larve vormt het begin van het leptocephalus-stadium. De donkere band aan de buikzijde is het darmkanaal. Er komt faeces uit de anus. Het dier is grotendeels doorzichtig.

31 augustus 2022