Nieuwsbrief december 2023

Nog één stap verwijderd van het sluiten van de cyclus

We kijken wederom terug op een succesvol jaar. We zijn enorm trots op de voortgang die we in 2023 gemaakt hebben. We bereikten het wilgenbladstadium, larven van 175 dagen oud en nog steeds groeiend. Krachtens de afspraken die we al enige tijd geleden met het personeel gemaakt hebben zijn we in december overgegaan tot het uitbetalen van de bonus die verbonden was aan het bereiken van dit stadium.

De uitdaging voor het komende jaar is om de groei te versnellen zodat het glasaalstadium bereikt kan worden in een periode met commerciële potentie. We zijn op dit moment drukdoende om de financiering van het onderzoek voor de komende 3 jaar veilig te stellen door middel van verdere aandelenemissies, binnen het afgesproken maatschappelijk kapitaal van de onderneming. De vele toezeggingen die volgden op de oproep in het voorjaar hebben daar al een aanzienlijke bijdrage aan geleverd. Die toezeggingen zijn nu grotendeels vastgelegd via uitgegeven certificaten en per notariële acte.

Na de aandacht die de presentatie van Camillo in september van dit jaar trok op het Aquacultuur-congres in Wenen hebben we in december opnieuw internationale aandacht getrokken met de publicatie van een artikel van de hand van Annalena, in het tijdschrijf Hatchery Feed & Management. Een kopie van de kop van dit artikel is hieronder opgenomen. Voor het hele artikel kijk op: https://www.hatcheryfm.com/magazine/.

Bestuur en Raad van Commissarissen wensen alle aandeelhouders en sympathisanten een voorspoedige jaarwisseling, onder dankzegging voor de voortdurende steun en het vertrouwen gesteld in onze onderneming.

20 december 2023