Nieuwsbrief september 2021

Verbetering van protocollen resulteert in meer palinglarven die langer in leven blijven

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de vooruitgang in onze voerproeven waarbij de larven meer en vaker eten. Dit is natuurlijk niet het enige onderwerp in onze faciliteit waar continu onderzoek naar wordt gedaan. Voor de verbetering van onze protocollen nemen wij geregeld stagiaires aan die hier tijdens een periode van 4 tot 6 maanden onderzoek komen doen. Zo heeft bijvoorbeeld de afgeronde stage van Bart van Rijn (student van Wageningen Universiteit) ertoe geleid dat wij ons bevruchtingsprotocol hebben kunnen verbeteren. Dit betekent dat wij nu per palingmoeder meer larven kunnen produceren. Daarnaast doet onze huidige stagiair, Niels van Houten (ook van Wageningen), onderzoek naar ontsmetting van de eitjes om zo te voorkomen dat ziekteverwekkers het ontwikkelingsproces negatief beïnvloeden.

Mede dankzij dergelijk onderzoek is het nu mogelijk om elke week een nieuwe lichting larven te produceren. Dit was een jaar geleden nog een stuk lastiger en waren er ook periodes waarbij het niet lukte om consequent nieuwe larven in onze faciliteit te hebben. Daarnaast hebben aanpassingen in de manier waarop wij de larven behandelen ertoe geleid dat overleving tot 30 dagen steeds vaker behaald wordt. Voor het onderzoek is dat erg belangrijk, omdat vanaf ongeveer dag 30 goed te zien is hoe goed de larven reageren op het voer. Ze hebben dan namelijk de voedselreserve (dooier) die ze van de moeder mee hebben gekregen volledig opgebruikt en zijn afhankelijk van voedselopname voor verdere overleving.

Als laatste willen wij graag mededelen dat werknemers  Annalena Karyda en Daan Maassen onlangs hun diploma hebben behaald voor de vis-specifieke Laboratory Animal Course (LAS) en nu officieel bevoegd zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de experimenten!

31 augustus 2022