De paling wordt met uitsterven bedreigd.

Glasaal Volendam heeft als doel de natuur te ontlasten door paling te reproduceren in een kweekomgeving. Het is niet de vraag óf ons dit gaat lukken, maar wanneer.

Persbericht: Nieuwe doorbraak Glasaal Volendam door etende baby paling

Lees verder   

vg_grafiek

Het probleem

De huidige palingkweek is afhankelijk van wilde glasaal (jonge paling), deze wordt gevangen en opgekweekt om vervolgens geconsumeerd te worden. Echter, de paling is ernstig bedreigd door obstakels in hun trekroutes, afname van leefgebied, vervuiling, ziektes en overbevissing. De palingstand in Nederland is in de afgelopen vijftig jaar met 95% gedaald. De hoeveelheid jonge aal die binnentrekt vanuit zee is slechts ongeveer 1,5% van de hoeveelheid die tussen 1960-1979 binnentrok, blijkt uit onderzoek van ICES, de internationale raad voor onderzoek naar de zee.

IUCN is een wereldwijde organisatie die een Rode Lijst publiceert om te laten zien welke diersoorten in de wereld het meest bedreigd worden. De Europese paling staat op deze lijst als “kritiek bedreigd”. Dit is de zwaarste categorie voor een nog in het wild te vinden diersoort.

Ook in NL staat paling ter discussie, bleek onlangs nog in een uitzending van TROS Radar.

De oplossing   

De oplossing

Door glasaal uit zelf gekweekte palinglarven te produceren kan Glasaal Volendam de paling kunstmatig kweken en verhandelen. Op deze manier zijn we niet meer afhankelijk van de wilde palingpopulatie, kan de paling in zijn natuurlijke omgeving voortbestaan en kan de wereldbevolking paling blijven eten.

Waar staan we nu   

vg_proces_v3

Waar staan we nu?

Tot op heden is er €1.2 mln geïnvesteerd door 90 investeerders en is er 740k aan subsidiegeld ontvangen waarmee een moderne aquacultuurfaciliteit is gebouwd in Volendam. In 2015 is er middels een 2e emissie 320k opgehaald.

Wij zijn inmiddels in staat om steeds grotere hoeveelheden larven te produceren en steeds langer in leven te houden. Hiermee zullen wij voedingsexperimenten gaan uitvoeren, aangezien het nog niet bekend is wat palinglarven eten. Deze experimenten zullen de kans op overleven, en dus op succes, zo groot mogelijk maken.

De volgende fase   

De volgende fase

Het primaire doel van Glasaal Volendam is het redden van de paling, maar wij hebben ook de ambitie om op commerciële basis glasaal te produceren. Er is wereldwijd behoefte aan meer dan 350.000 kilo glasaal. De afgelopen 40 jaar is de vraag altijd groter geweest dan het aanbod.

Voor de realisatie hiervan is in ieder geval tot 2020 nog veel geld nodig. Fundraising blijft tot die tijd een van de primaire doelstellingen van Glasaal Volendam.

 Wie zijn wij

Bestuur van Glasaal Volendam

Het bestuur:
Cees Zwarthoed (Voorzitter)
Hein Koning (Financiën)
Hein Schilder (Secretaris)
Dirk Tuip (Marketing & Communicatie)

Bastiaan van Glasaal Volendam

Bastien Debeuf
Manager kweekfaciliteit

Petra van Glasaal Volendam

Petra van Dijk
Aquacultuur bioloog

vg_alex

Alex Schilder
Marketing & Crowdfunding


vg_molenaar

Mr. C.I.M. Keje Molenaar
Molenaar/Abeln advocaten
Commissaris bij Glasaal Volendam

vg_vanbeek

W.J.F.M. van Beek
Burgemeester Edam-Volendam
Commissaris bij Glasaal Volendam


Onze partners

vg_partner_eu
vg_partner_agentschap
vg_partner_provincie
vg_partner_leiden

“Aquacultuur wordt in de komende tientallen jaren een nog grotere revolutie dan internet” 

Peter Drucker over Volendam Glasaal

Peter Drucker – Professor en managementgoeroe

Contact

info@volendamglasaal.com
Tel: +31634656537
Fax: +31299-367531

Volendam Glasaal B.V.
Morseweg 7
1131 PE Volendam
The Netherlands

KvK: 3714392

Top