Ons doel.

Gezonde palingstand, terugkeer van een delicatesse, fascinerende vis met een rijke culturele historie.

Glasaal Volendam B.V. richt zich op de commerciële productie van glasaal in aquacultuur.

Lees verder   

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/ele.2737.nea.pdf

Het probleem

De huidige palingkweek is afhankelijk van wilde glasaal (jonge paling). Glasaal wordt voor de Europese kust gevangen en vervolgens opgekweekt tot consumptiepaling. Een deel wordt weer uitgezet in het zoete water om de palingstand in de binnenwateren te ondersteunen. Desondanks wordt de Europese palingstand bedreigd door obstakels in de trekroutes, afname van leefgebied, vervuiling, ziektes en overbevissing. De palingstand in Nederland is in de afgelopen vijftig jaar met 95% gedaald. De hoeveelheid glasaal die vanuit zee het zoete water intrekt is nu nog maar een paar procent van de hoeveelheid die vroeger binnentrok, blijkt uit onderzoek van ICES, de internationale raad voor onderzoek naar de zee. De Europese paling staat als “kritiek bedreigd” op de Rode Lijst van IUCN, de internationale unie voor natuurbescherming.

Glasaal Volendam B.V. werkt samen met de overkoepelende Nederlandse palingbranche organisatie DUPAN en het Eel Stewardship Fund (ESF). Deze organisaties zijn opgericht om activiteiten te financieren die bijdragen aan het herstel van de palingstand in de Europese binnenwateren. Dit werpt de laatste jaren ook zijn vruchten af inzake een grotere aanwas van wilde glasaal en paling.

De oplossing   

De oplossing

Door de voortplanting van de paling in een kweekomgeving te laten plaatsvinden en de larven op te kweken tot glasaal wil Glasaal Volendam bijdragen aan behoud van de paling als wilde vissoort, als delicatesse voor consumptie en als symbool van de rijke Nederlandse palinghistorie.

Waar staan we nu   

vg_proces_v3

Waar staan we nu?

Met hulp van investeerders en subsidies is een moderne aquacultuurfaciliteit gebouwd in Volendam.

Onze biologen zijn in staat om in de kweek bevruchtingen te realiseren met volwassen palingen en daaruit grote hoeveelheden larven op te kweken die tot 30 dagen in leven blijven. In 2018 konden we de eerste larven produceren vanuit in de kweek bevruchte palingen. Dit is één cruciale stap in de levenscyclus van de paling zoals weergegeven in de figuur. In 2019 hebben we het bereiken van mijlpaal 5 tot een routine gemaakt zodat we zonder hapering voldoende uitgangsmateriaal hebben voor de volgende fase.

Glasaal Volendam is inmiddels voedingsexperimenten gestart en met succes: er zijn etende palinglarven aangetroffen! Hoewel dit een grote stap voorwaarts is, is het nog niet bekend wat het optimale dieet voor onze palinglarven is. Vervolg-experimenten zijn gericht op het verbeteren van het dieet, waardoor de overlevingskans van onze larven toeneemt. Glasaal Volendam streeft ernaar om de kans dat er een larve uitgroeit tot het glasaal-stadium zo groot mogelijk te maken.

De volgende fase   

De volgende fase

Het primaire doel van Glasaal Volendam is om binnen enkele jaren de transitie naar commerciële glasaalproductie te realiseren. Er is een  wereldwijde markt van naar schatting 500 ton per jaar voor consumptieve glasaal en glasaal als pootvis voor paling kwekerijen. Bovendien is de afgelopen 40 jaar de vraag altijd groter geweest dan het aanbod; de markt kan nog aanzienlijk groeien, mede gelet op de stijgende welvaart in Azië en de daarmee samenhangende toegenomen vraag naar delicatessen zoals paling.

Voor de realisatie van onze doelen is in ieder geval tot 2022 nog geld nodig voor onderzoek. In 2022 wordt de eerste gereproduceerde glasaal verwacht. Daarna zal opschaling plaatsvinden voor commerciële verkoop van glasaal.

Terwijl de onderzoekers van Glasaal Volendam zich bezig houden met het vergaren van kennis, blijft fondsverwerving tot die tijd een van de belangrijkste doelstellingen van het bestuur van Glasaal Volendam.

Meedoen?

Wilt u bijdragen aan het herstel van de paling?

Bent u voorstander van een duurzame paling-aquacultuur?

Wilt u een investering in ons bedrijf overwegen met een interessant rendement in de toekomst?

Klik dan hier voor meer informatie.

 Wie zijn wij?

62195f5dc41ea6d09df99a4dfc0f8c2a

Het bestuur:
Carlo Binken (Voorzitter)
Hein Koning (Financiën)
Hein Schilder (Faciliteit & IT)
Alex Schilder (IT & Marketing)
Dirk Tuip (Marketing & Communicatie)
Evert Smit (Human Resource)
Nico M. van Straalen (Innovatie & Wetenschap)

vg_rick

Rick Leemans
Aquacultuur bioloog

CamilloRosso

Camillo Rosso
Aquacultuur bioloog

vg_vanbeek

W.J.F.M. van Beek
Oud-burgemeester Edam-Volendam
Commissaris bij Glasaal Volendam


Onze partners

vg_partner_eu
vg_partner_agentschap
vg_partner_provincie

“Aquacultuur wordt in de komende tientallen jaren een nog grotere revolutie dan internet” 

Peter Drucker over Volendam Glasaal

Peter Drucker – Professor en managementgoeroe

Contact

info@volendamglasaal.com
Tel: +31 (0)299-406126

Volendam Glasaal B.V.
Morseweg 7
1131 PE Volendam
The Netherlands

KvK: 37143925

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube mail

Top