Video update over nieuwe doorbraak Glasaal Volendam

april 27th, 2016 Posted by Blog, News, Nieuws No Comment yet

In deze video update een korte bijdrage van onze aquamanagers met meer informatie over de doorbraak in tekst en beeld. Met bijzonder veel dank aan Tim Slager voor de professionele montage en voice over!

Video laatste nieuws Glasaal Volendam

 

Lees ook: Persbericht over nieuwe doorbraak

 

Nieuwe doorbraak Glasaal Volendam door etende baby paling

april 20th, 2016 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Glasaal Volendam zet reuzenstap in haar missie om paling te redden 

Voor het eerst in haar bestaan heeft Glasaal Volendam baby paling naar alle waarschijnlijkheid doen eten. Daarmee werd niet alleen het record van langst levende larven verbroken, maar wordt – volgens wetenschappers – een van de belangrijkste stappen gezet om jonge paling te kunnen produceren in een kweekomgeving. Wat nog niemand wereldwijd lukte – commerciële palingkweek – zal nog wel enige jaren duren, maar het vertrouwen onder medewerkers, bestuur, aandeelhouders en crowdfunders krijgt hiermee een stevige boost.

 

De poep van de larve in beeld. Copyright: Glasaal Volendam BV

De poep van de larve in beeld. Copyright: Glasaal Volendam BV

Monnikenwerk

Vanaf de start van ons project in Volendam, al meer dan 5 jaar geleden, wisten we dat het zou gaan draaien om de juiste voeding,’ aldus Petra van Dijk, aquamanager bij Glasaal Volendam. ‘De eerste hapjes zijn daarbij cruciaal, helemaal omdat niemand weet waar deze dieren exact geboren worden, laat staan wat ze eten. Uit onderzoek is gebleken dat glasaal larven na 16-17 dagen niet meer op hun eigen voorraad verder kunnen leven. Ons vorige record stond op 21 dagen. Daar zijn we nu ruim overheen gegaan met 26 dagen.’

 

Etende baby paling?

Petra: ‘Via monsters, filmpjes en foto’s onderzoeken we elke dag alles. We hebben eerst bewegende bekken waargenomen en gedrag dat lijkt op eten. Toen we daarna ontlasting aantroffen, waren wij zeker: dit kan niet anders of de larven moeten hebben gegeten. Via ons netwerk en denktank hebben we vervolgens gecheckt of het zeker was. Met name de wetenschappers houden met 99% nog een kleine slag om de arm. De komende weken gaan we aan de slag om de laatste onzekerheid weg te nemen. Op onze site www.volendamglasaal.com is een video en foto te zien met beelden de larven en van de ontlasting in de darm van de larve.

Alarm Tros Radar over paling

De laatste weken was paling volop in het nieuws. Tros Radar bracht in een uitzending aan het licht dat de paling eigenlijk niet meer op de menukaart mag staan in restaurants vanwege het feit dat het een bedreigde diersoort is. In die uitzending en diverse andere media is Glasaal Volendam al genoemd als ‘hoop’ en ‘oplossing’ voor het palingprobleem en ontving het bedrijf veel positieve reacties. Niet wetende dat het bedrijf 2 weken later opnieuw de krant haalt met een nieuwe mijlpaal.

Paling

‘Deze stap is iets waar we al jaren naar uit kijken,’ vertelt Cees Zwarthoed, bestuursvoorzitter bij Glasaal Volendam. ‘We zijn nu al meer dan 5 jaar bezig en verwachten nog zeker 5 jaar nodig te hebben om te komen tot commerciële exploitatie en een winstgevend bedrijf. De afgelopen maanden hebben we stap voor stap vooruitgang geboekt in het proces om per worp veel meer en sterkere larven te verkrijgen, maar deze stap is van een heel andere orde. Natuurlijk hebben we nog een lange weg te gaan om dit in grote aantallen te gaan doen en ze op te kweken naar glasaal, maar dit succes gaat zorgen voor nog meer vertrouwen en hopelijk continuïteit in de vorm van financiering.’

Bij vragen over dit bericht of andere vragen, kunt u contact opnemen via [email protected]

 

larven van 20 dagen oud

april 4th, 2016 Posted by ingelogd No Comment yet
Beste aandeelhouders,
We hebben op dit moment larven van 20 dagen in de kwekerij, zoals op de foto’s goed te zien is zijn ze klaar om te gaan eten. We hebben zelfs de bek open zien gaan (maar dat helaas niet op de foto/film kunnen zetten)!
We hebben er wat voer bijgedaan, wie weet vinden ze het lekker en beleven we weer een doorbraak!

 

Glasaal Volendam

Uitzending Tros Radar 28-03-2016 over paling en Glasaal Volendam

maart 31st, 2016 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Wij hebben veel reacties gehad op de uitzending van Tros Radar van gisteren (28-03-2016) over duurzame paling waarin Glasaal Volendam te zien was. Wij zijn door Tros Radar benaderd omdat zij wilden komen filmen in Volendam. Zij wilden beelden van palingen en zij wilden weten hoe het staat met ons onderzoek. Dit hebben wij uitgelegd in de uitzending. Wij hebben in de uitzending op geen enkele manier het standpunt van het WNF, de Good Fish Foundation of Dupan on

Meer weergeven

Het gaat dramatisch slecht met de Europese paling. Het bestand is de laatste jaren met maar liefst 95 procent gedaald. Als het zo doorgaat, sterft de vissoort uit. Toch wordt paling als ‘duurzame vis’ verkocht. Hoe kan dit? Radar zoekt het uit.
RADAR.AVROTROS.NL

Glasaal op Radio 1 te horen

maart 17th, 2016 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Vanmorgen waren we te horen in De Ochtend op NPO Radio 1!
Het is hier terug te luisteren vanaf 45 minuten!

 

Start Monitoring ‘Samen voor de aal’

maart 10th, 2016 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

De monitoring ‘Samen voor de aal’ vloeit voort uit een brede samenwerking van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes en maatschappelijke organisaties. Het onderzoek wordt nu voor het derde jaar uitgevoerd voor het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’ (NH) en voor het tweede jaar voor het project ‘Samen voor de Aal’ (ZH). Doel is de waterbeheerders van kennis te voorzien om gericht vismigratieknelpunten op te lossen.

Gevangen glasaal (Bron: Lex Peters)De doelsoorten zijn glasaal en driedoornige stekelbaars, die vanuit de Noordzee langs sluizen, gemalen en vispassages naar zoet water willen trekken. De aal en de driedoornige stekelbaars zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van deze migratie tussen zout en zoet. De volwassen aal plant zich voort in de Sargassozee. Na een lange reis van ruim 5.000 kilometer trekt de jonge, doorzichtige glasaal in het voorjaar via de Europese kustwateren de zoete binnenwateren in om in circa 10 jaar tijd op te groeien tot paairijpe schieraal die vervolgens weer richting zee trekt.

De migrerende driedoornige stekelbaars doet het andersom. De soort leeft in zoute en brakke wateren en plant zich voort in ondiep zoet water. Sinds de aanleg van de gemalen en de Deltawerken is de migrerende vorm sterk afgenomen. Andere soorten die migreren tussen zee en zoet water zijn bijvoorbeeld spiering, bot en dunlipharder. Voor deze migrerende vissen zijn vrije migratieroutes en passeerbare knelpunten van levensbelang. De paling staat zelfs op uitsterven: Het aantal glasalen dat vorig voorjaar de Nederlandse binnenwateren introk is minder dan 1% van het niveau rond 1970.

Foto van Stichting Ravon over de monitoring van de aal in Noord-Holland en Zuid-Holland

Foto van Stichting Ravon over de monitoring van de aal in Noord-Holland en Zuid-Holland

Dit jaar vindt de kruisnetmonitoring plaats op 15 locaties in Zuid-Holland en 18 locaties in Noord-Holland (Bron: Stichting RAVON)Dankzij de meerjarige monitoring leren de waterbeheerders waar en wanneer trekvissen vanuit zee naar binnen willen en of er van jaar tot jaar grote verschillen zijn. Hiermee kan het beheer van de knelpunten op migratieroutes en de aanleg van vispassages beter op de vissen worden afgestemd. Dit jaar vindt de monitoring plaats op 15 locaties in Zuid-Holland en 18 locaties in Noord-Holland. Dit is mogelijk dankzij de inzet van ruim 130 vrijwilligers (natuurliefhebbers, sportvissers, waterschapsmedewerkers, beroepsvissers en studenten) verdeeld over de 33 locaties. Tijdens de intrekperiode, van maart tot en met juni, worden de locaties twee maal per week vanaf een half uur na zonsondergang met behulp van een kruisnet onderzocht.

Na het historische dieptepunt in de intrek van glasaal in 2015 is het spannend wat 2016 brengt. Er gloort hoop; de eerste glasalen zijn dit jaar al vroeg gespot langs de Nederlandse kust.

Het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’ is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam, Sportvisserij MidWest Nederland en Stichting RAVON.

Het project ‘Samen voor de Aal’ is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid , Provincie Zuid-Holland, World Fish Migration Foundation en Stichting RAVON.

Meer informatie

Tekst: Stichting RAVON namens Projectgroep ‘Samen voor de Aal’ en het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’. Neem voor meer informatie contact op met [email protected].
Foto’s: Jelger Herder (leadfoto: links mannetje en rechts vrouwtje van de driedoornige stekelbaars); Lex Peters
Kaart: Stichting RAVON.

 

Dit nieuwsbericht is door Glasaal Volendam overgenomen in de gezamenlijke strijd in het redden van de paling.

Weer minder intrek glasaal gemeten

december 9th, 2015 Posted by Blog, ingelogd No Comment yet

Het gaat nog steeds niet goed met de glasaal (doorzichtige jonge paling) in ons land. In 2013 en 2014 nam hun aantal nog licht toe, maar dit jaar zijn het er minder dan voorheen. Bij Den Oever is dit jaar zelfs het laagste aantal geteld sinds het begin van de metingen in 1938.

Ravon, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, concludeert woensdag op naturetoday.com dat dit een duidelijke boodschap is dat de toekomst van de paling nog lang niet zeker is. Sinds de jaren tachtig is de intrek van glasaal en het palingbestand wereldwijd sterk afgenomen, ondanks tegenmaatregelen.

Palinglarven trekken van de Sargassozee (Atlantische Oceaan) naar Europa. Voor de kust veranderen ze in de aaltjes, waarna ze de binnenwateren ingaan om op te groeien. Volgroeid zwemt de paling voor voortplanting terug naar de Sargassozee.

Om meer glasalen naar het opgroeigebied te krijgen en meer paling naar zee worden visvriendelijke gemalen, vispassages en ‘aalgoten’ aangelegd. Ook wordt op zee gevangen glasaal uitgezet en zijn er beperkingen voor de visserij.

Dat het nu nog steeds niet goed gaat heeft tal van oorzaken, zegt Martijn Schiphouwer van Ravon in een toelichting. Er zijn natuurlijke jaarlijkse fluctuaties, de trekvis komt nog altijd barrières tegen en ze komen in de netten van de beroepsvisserij. Ook hebben de dieren te kampen met bodemvervuiling in de grote rivieren en met ziektes en parasieten.

„Nationale en internationale samenwerking is vereist om de oorzaken van de achteruitgang aan te pakken en de paling in de lift te krijgen.”

Massale aalsterfte in Duitsland

november 25th, 2015 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

In Duitsland zijn de afgelopen nachten tientallen tonnen aal gestorven in de Duitse rivieren. Deze schieralen wilden hun reis naar de Sargassozee beginnen om zich voort te planten, maar vonden de dood in waterkrachtcentrales.

Na maanden van droogte is er veel neerslag gevallen, wat ertoe leidde dat de waterstanden en de afvoer van rivieren zoals de Lahn (een Duitse zijrivier van de Rijn) snel stegen. Voor schieraal – geslachtsrijpe, overwegend vrouwelijk palingen van ongeveer 15 tot 20 jaar oud die minimaal 60 centimeter maar soms wel een meter lang zijn – was dit het teken om massaal te gaan migreren. Dit doen ze stroomafwaarts door de Rijn, via de Atlantische Oceaan naar de Sargassozee (nabij de Golf van Mexico) om zich daar voort te planten.

Grootste struikelblok

Op deze ongeveer 6.000 km lange reis bevindt het grootste struikelblok zich direct aan het begin. Op de weg naar zee sneuvelen in zijrivieren van de Rijn zoals de Main, Moezel, Fulda en Werra vele alen – de afgelopen nachten waarschijnlijk tientallen tonnen – in turbinebladen van waterkrachtcentrales, de bijbehorende vuilroosters en door plotseling optredende drukverschillen tijdens passage door de turbines. Ook raken veel alen ernstig beschadigd (bijvoorbeeld inwendige bloedingen) en sterven deze vissen na een paar dagen alsnog.

Sterfte in waterkrachtcentrales

Nagenoeg alle waterkrachtcentrales in Duitsland en de rest van Europa draaien nog zonder goede visgeleidingssystemen. Dit terwijl de aal op de lijst van de International Union for Conservation of Nature als ‘critically endangered’ staat genoteerd en de Europese Unie een aalmanagementplan heeft aangenomen om deze unieke vissoort maximaal te beschermen. Toch zijn waterkrachtcentrales nog altijd verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de aalsterfte! Daarbij worden naast paling dagelijks vissen van alle soorten en lengtes gedood in de waterkrachtcentrales.

Stilleggen afgewezen

Om deze jaarlijkse, gruwelijke moordpartijen te voorkomen, heeft onder andere het Verband Hessischer Fischer e.V. (hengelsportverbond Hessen) aan de milieuministers van Hessen en Rijnland-Pfalz gevraagd om de waterkrachtcentrales stil te leggen in de belangrijkste migratieperiode van de paling (1 oktober tot met 31 december). Dit is echter afgewezen in verband met de rechten van de exploitanten en het openbaar belang! Ook het argument over wetgeving inzake dierenwelzijn en bescherming van aquatische habitats werd niet geaccepteerd.

Nederlandse situatie

Ook in ons land speelt het probleem van migrerende vissoorten die massaal het loodje leggen in waterkrachtcentrales. Sportvisserij Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de waterkrachtcentrales ten tijde van de schieraaltrek nog steeds op volle toeren draaien en een bedreigde diersoort als de paling massaal vernietigen. De palingen die na vele jaren in het zoete water te hebben doorgebracht en via de beschikbare migratievoorzieningen op de hoofdrivieren uitkomen om op weg weg te gaan naar hun paaigebied, staat een gegarandeerde dood te wachten. Dit probleem staat dan ook hoog genoteerd op de agenda van de georganiseerde sportvisserij. Zo is de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale in Borgharen (Maas) in 2012 door Sportvisserij Nederland met succes aangevochten.
Bron: Winfried Klein, Gewässerwart des Fischerei-Sportverein Oberlahn e.V. 1885, Vorsitzender der IG (interessen Gemeinschaft)-LAHN e.V., Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Verband Hessischer Fischer e.V.
Massale sterfte Glasaal in Nederland en Duitsland.

Trek van de paling naar Sarogasso zee voor het eerst bijna helemaal gevolgd

oktober 25th, 2015 Posted by Blog No Comment yet

Voor het eerst is een paling gevolgd tijdens zijn lange trek van de kust tot aan de paaiplaatsen in Sargassozee. Canadese zeebiologen meldden hun prestatie dinsdag in Nature Communications.

Alen of palingen leven als jongvolwassen vis in rivieren. Als ze klaar zijn om te paaien, trekken ze naar zee. Europese palingen (en die van de oostkust van Noord-Amerika) trekken naar de Sargassozee, een gebied in de Atlantische Oceaan ten oosten van de Caraïben.

Biologen twijfelen er niet aan dat palingen naar de Sargassozee trekken, omdat daar de kleinste palinglarven voorkomen. Dat is in het begin van de twintigste eeuw al gemeten.

Paling met zender

Tot nu toe had echter nooit iemand in de Sargassozee een volwassen aal gevangen, laat staan dat de hele palingtrek in kaart was gebracht. In de afgelopen jaren zijn in Europa enkele pogingen gedaan om Europese palingen (Anguilla anguilla) met zenders uit te rusten. De vissen konden ruim duizend kilometer gevolgd worden, maar nooit helemaal naar de Sargassozee. Er waren allerlei technische moeilijkheden.

Een Canadees team van biologen probeerde het intussen ook, met verwante Amerikaanse palingen (Anguilla rostrata). Die vissen trekken, zover bekend, ook naar de Sargassozee.

Het team onder leiding van de Université Laval (Quebec) voorzag 38 palingen van zenders, tussen 2012 en 2014. Vorig jaar ontvingen zij van één van die palingen uiteindelijk een signaal dat bijna uit de Sargassozee kwam. De paling had toen 2.400 kilometer afgelegd, en was nog 90 à 240 kilometer verwijderd van de noordgrens van het vermeende paaigebied.

Deze ene Amerikaanse paling zwom eerst oostwaarts langs de Canadese kust, om vanaf de rand van het continentaal plat plots zuidwaarts af te buigen. Opvallend was dat de paling niet profiteerde van zeestromingen. De Canadezen speculeren dat de paling aangeboren kennis heeft van magnetische velden, en zo zijn route bepaalt. Daar zijn bij trekvogels en zalmen ook aanwijzingen voor.

De biologen willen graag meer palingen zenderen, om meer weten over de routes en omstandigheden van de trek. Dat de paling zich eindelijk laat volgen over zee, is dus pas het begin van écht interessante wetenschap. Behalve voor fundamentele kennis is dat belangrijk om paling zich ooit in kwekerijen te laten voortplanten. Dat kan nu nog niet. Glasaal

Het zenderen van palingen is echter lastig. Biologen bevestigen zenders op de rug van de vissen. Die verzamelen gegevens over waterdiepte, licht en temperatuur, waaruit de locatie van de palingen afgeleid kan worden. Na een aantal weken vallen de zenders af. Ze drijven dan naar het zeeoppervlak en sturen hun gegevens naar een satelliet.

In de praktijk blijken palingen vaak opgegeten te worden door andere vissen. De zenders zelf hinderen de palingen, en vallen te vroeg af. Ook laat de data-overdracht te wensen over en is de locatiebepaling uit de data onzeker. Bron: NRC.nl.

 

We blijven de trek van de paling volgen, omdat dit natuurlijk voor het onderzoek van Glasaal Volendam ook van belang is.

vg_witte_weekblad

Glasaal Volendam vernoemt palinglarven naar aandeelhouder

maart 11th, 2015 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Door de Dichtbijredactie, Sandra van der Meulen (Witte Weekblad)

Glasaal larve Andre van zeven dagen oud, vernoemd naar aandeelhouder Andre Blokland.

VOLENDAM – Volendam Glasaal heeft een mijlpaal gerealiseerd door de afgelopen drie maanden driemaal glasaal larven te produceren in hun kwekerij aan de Morseweg in Volendam. Deze doorbraak is nu voor het eerst gerealiseerd waarbij meerdere records werden gebroken. Om dit te symboliseren en te vieren heeft Glasaal Volendam BV een geboortekaartje gestuurd naar al hun aandeelhouders met de vermelding dat zij vernoemd zijn.

(meer…)

De poep

Doorbraak voor kwekers glasaal in Volendam

maart 11th, 2015 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Door Kevin de Vries

VOLENDAM – Voor het eerst sinds de oprichting van de kweekvijver in 2012, is Glasaal Volendam BV erin geslaagd om de larven van de glasaal langer te laten leven dan vijf dagen.
(meer…)

vg_afsluitdijk

Glasaaltjes krijgen kattenluikje bij de Afsluitdijk

oktober 24th, 2014 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Foto: Glasaaltjes worden bij Woudsend uitgezet in het Slotermeer door © Harry Cock / de Volkskrant

Paling krijgt ‘kattenluikje’ bij Afsluitdijk

Een eenvoudig middel om iets te doen aan de beroerde palingstand in Nederland: zet de sluisdeuren van de Afsluitdijk wat eerder open.

De Afsluitdijk gaat vanaf volgend jaar dagelijks open voor vis. De resultaten van een jaar van zogeheten visvriendelijk sluisbeheer zijn zo positief dat Rijkswaterstaat daartoe heeft besloten. (meer…)

Japanse paling op lijst bedreigde diersoort

augustus 9th, 2014 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet
Paling speelt een belangrijk onderdeel van de Japanse eetcultuur, met vele restaurants die gegrilde paling servere

Paling speelt een belangrijk onderdeel van de Japanse eetcultuur, met vele restaurants die gegrilde paling servere

Opvallend nieuws over de Japanse paling. Waar er in Europa en Nederland voor het eerst sinds jaren weer een stijging van glasaal werd gemerkt in het voorjaar, zijn er aan de andere kant van de wereld heel andere ontwikkelingen. Het is duidelijk dat 1 zwaluw nog geen zomer maakt en dat we – ook in Europa – samen hard moeten blijven werken voor vooruitgang in het reproductieproces om de paling voor de toekomst te redden.

Japanse paling is nu geclassificeerd als “bedreigd” ten gevolge van het verlies van leefomgeving, overbevissing en andere factoren. De zoetwater paling, die ook Unagi worden genoemd, werden toegevoegd aan de internationale bedreigde diersoortlijst om de beweging te versnellen van de ‘farming’ van de dieren in kwekerijen.

Japan is de grootste verbruiker van paling wereldwijd, waar ze vaak worden gegeten als een geroosterde lekkernij in de zomer. Ze zijn rijk aan vitaminen en mineralen, en worden ook gebruikt vanuit de Chinese geneeskunde. De Internationale Unie van natuurbehoud vertelt dat de aalpopulatie over de afgelopen 30 jaar is gedaald met maar liefst 90%.

Andere soorten van de paling worden ook geconfronteerd met verschillende niveaus van dreiging als gevolg van schade aan hun leefomgeving en overbevissing. “We moeten de snelheid verhogen van inspanningen om grootschalige aalproductiesystemen te bouwen”, zei de Japanse minister van Landbouw Yoshimasa Hayashi. Als we dit niet doen is er een zeer hoog risico op uitsterven.

De heer Hayashi zei ook dat hij weinig keus had, omdat Japanse vissers babypaling blijven vangen. Inspanningen van de Japanse regering om kweekfaciliteiten en palingboerderijen op te zetten hebben nog te weinig vooruitgang geboekt als gevolg van de ‘ingewikkelde migratiepatronen’ van de paling tijdens het paaien in afgelegen gebieden van de oceaan.

Experts zeggen ook dat er andere factoren zijn die zorgen voor de slinkende palingaantallen: barrières langs waterwegen, vervuiling en veranderingen in de oceaanomstandigheden.

Top